Natura of Persoonsgebonden budget; hoe krijg je het startgeld?

Heb je te horen gekregen dat je zorg mag regelen? Meestal hoor je dan ook hoe je dat moet doen. Er zijn namelijk 2 mogelijkheden: je regelt zorg in natura of met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Het is goed om te weten wat de verschillen zijn en waar je op moet letten.

Zorg kun je zelf regelen met een zorgverlener. Maar heb je zorg in natura? Dan mag je alleen een zorgverlener kiezen waar de gemeente, Zorgkantoor of zorgverzekeraar afspraken of een contract mee hebben.

Kunnen de zorgverleners niet de zorg bieden die nodig is? Bijvoorbeeld omdat het lastig in te plannen is? Dan kun je ook kiezen voor een Pgb. Je krijgt dan een budget waarmee je zelf zorg inkoopt. Of er contracten met zorgverleners zijn, is in dit geval niet belangrijk. Je kunt overal terecht.

Even over ons…
Wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering? Dan is het goed om te weten dat je bij ons altijd zelf je zorgverlener mag kiezen. Het maakt niet uit of we een contract hebben of niet. Vrije zorgkeuze noemen we dat.

We vallen maar meteen met de deur in huis; een Pgb krijg je niet zomaar. Je moet aan veel regels voldoen. Kijk maar:

 • Je moet aantonen waarom de zorg in natura niet geschikt is.
 • Er moet een Pgb-budgetplan opgesteld worden. Hierin staat de zorg die ingekocht wordt, bij welke zorgverlener(s) en wat de kosten zijn.
 • Er moet zorg ingekocht worden die van goede kwaliteit is en veilig en klantgericht is. Ook moet de zorg aan de zelfstandigheid bijdragen.
 • Degene die de zorg krijgt, moet zelf in staat zijn het Pgb te beheren of moet hiervoor iemand (bijvoorbeeld een familielid) machtigen. In bepaalde gevallen is het zelfs verplicht om iemand te machtigen.
 • Degene die de zorg krijgt, mag geen schulden hebben of in een schuldsaneringsproces zitten. Dit wordt bij Bureau Krediet Registratie (BKR) gecheckt. Gelukkig vallen schulden zoals een hypotheek, normale aankopen met een creditcard of een studieschuld niet onder “schulden”.
 • Je krijgt het budget niet op je eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt alle betalingen aan de zorgverleners. Behalve als je zorg vergoed krijgt uit de zorgverzekering. Dan wordt het Pgb door de zorgverzekeraar beheerd.
 • Voor iedere zorgverlener waar zorg ingekocht wordt, maak je een aparte zorgovereenkomst waarin de zorg beschreven staat. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert dit. Om het makkelijk te maken, kun je deze modelovereenkomst gebruiken.

Het Pgb mag je alléén gebruiken voor deze zorg:

 • persoonlijke verzorging en verpleging (thuiszorg/wijkverpleging);
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang;
 • begeleiding;
 • dagbesteding;
 • opname in een instelling.
Als er behandelingen of therapie nodig zijn, mogen deze niet betaald worden uit het Pgb. Deze wordt vaak in natura geleverd of er wordt zelf een zorgverlener gekozen. Bespreek de mogelijkheden met de gemeente, Zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Welke zorg er ook nodig is, er is altijd een wettelijk tarief. De gemeente, Zorgkantoor of zorgverzekeraar kijkt naar de zorg die nodig is en berekent dan het bedrag met de vaste bedragen die gelden. Ben je het niet eens met het PGB? Dan kun je bezwaar aantekenen.

Natuurlijk is professionele zorg niet altijd nodig. Een familielid kan dit bijvoorbeeld ook overnemen. De kosten die gemaakt worden, kunnen ook met het Pgb betaald worden. Houd dan rekening met het volgende:

 • Het maximale uurtarief kan lager zijn dan bij professionele zorg.
 • Er geldt in dit geval ook een wettelijk tarief.
 • Er moet ook een zorgovereenkomst worden opgesteld.
 • Per week mogen er niet meer dan 40 werkuren gedeclareerd worden.
Ook als je mantelzorger bent, is het goed om te weten wat dit voor je betekent. Het kan namelijk ook financiële gevolgen voor je hebben.

Goed om te weten

Het PGB voor Verpleging en Verzorging thuis (Thuiszorg of Wijkverpleging) loopt via je zorgverzekeraar. Meer informatie lees je hier. Je vindt daar ook de belangrijkste veelgestelde vragen rondom het pgb voor Verpleging en Verzorging thuis.

Ben je niet voor zorg verzekerd bij OHRA? Informeer dan bij de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent.