Een gericht vitaliteitsbeleid loont!

Een gericht vitaliteitsbeleid is méér dan de som der delen. Je investering verdient zichzelf dubbel en dwars terug: een investering vooraf betekent een grote besparing achteraf. Een voorbeeld.

Burn-out… de cijfers liegen er niet om… 

Laten we eens kijken naar de welbekende burn-out. Een veelvoorkomende, en toenemende, oorzaak van verzuim. Het aantal medewerkers dat door een burn-out thuis zit, neemt toe. Met weerslag op het hele bedrijf. De werkdruk bij collega’s neemt toe, de kosten voor de werkgever nemen toe. Hoe langer het duurt, hoe groter de impact. 

Wist je dat in een gemiddeld bedrijf…

  • Burn-out in 37% de oorzaak van verzuim is? En 18% van de medewerkers in het vóórstadium van een burn-out zit met stressklachten? 
  • Het gemiddeld aantal verzuimdagen per medewerker per jaar 8 is? 
  • Het aantal verzuimdagen bij een burn-out 293 dagen is? Ruim 36x meer dan gemiddeld? En bij het voorstadium van stressklachten ruim 56 dagen? 7x meer dan gemiddeld? 
  • Met name de verzuimduur door burn-out toeneemt? 
  • Stress en burn-out jaarlijks in totaal € 3,1 miljard kosten met zich mee brengen? 

Cijfers die er niet om liegen. En burn-out klachten nemen hand over hand toe. Een gericht vitaliteitsbeleid kan de pijn gelukkig aanzienlijk verzachten.  

De cijfers van een gericht burn-out traject

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Maar volledig terugdringen is niet mogelijk. Daarom biedt OHRA een gerichte opvolging voor het PMO met de module OHRA Gezond met allerlei Vitaliteitsdiensten waarmee je medewerkers zelf aan het roer staan en pro-actief aan de slag kunnen. Zodat: 

  • minder vitale medewerkers (‘oranje’) vitaler worden en niet uitvallen  
  • medewerkers in een verzuimtraject (‘rood’) op verantwoorde wijze sneller terugkeren op de werkvloer 
  • ‘groene’ medewerkers vitaal blijven en vol energie aan het werk blijven. 

Een van deze diensten is Welly. Een online vitaliteitsplatform en coachtingstraject. Om te voorkomen, te genezen, én te verbeteren. Bekijk de ROI bij de inzet van Welly bij een (naderende) burn-out.  

ROI inzet Welly bij (naderende) burn-out
Bij medewerkers in een (naderend) verzuimtraject (‘oranje & rood’) 

Burn-out fase  Aantal   Gemiddelde kosten (naderende) burn-out  Kans op langdurige uitval  Besparing 
Burn-out  5 € 60.000  70% € 210.000 
Naderende burn-out   7 € 60.000  45% € 189.000 
Totaal        € 399.000 

Ook deze cijfers liegen niet. Maar zijn wel een stuk aantrekkelijker dan eerdergenoemde cijfers. Onze accountmanagers helpen je graag bij de inzet van Welly bij medewerkers in een (naderend) verzuimtraject.

Niet ziek, tóch beter

Bovenstaand voorbeeld laat zien hoeveel winst er te behalen valt met een gericht vitaliteitsbeleid als het gaat om medewerkers in een (naderd) verzuimtraject. Maar wat met je medewerkers die over het algemeen OK in hun vel zitten? Die de werkdag ogenschijnlijk met weinig of geen lichamelijk of mentaal ongemak doorkomen, je zogenaamde medewerkers ‘in het groen’? Ook bij hen is winst te behalen. 

Lees meer over Vitaliteitsbeleid voor medewerkers ‘in het groen’