Tarieven voor vergoedingen van zorg

Wij werken met verschillende tarieven voor de vergoedingen van zorg. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen. Omdat we begrijpen dat dit verwarrend kan zijn, zetten we onze tarieven voor je op een rij.

Wat zijn tarieven voor vergoedingen?

Voor de vergoeding van zorg gebruiken wij 4 verschillende tarieven:

  • Gedeclareerde tarieven
  • Afgesproken tarieven
  • Wettelijke tarieven 
  • Redelijke marktprijs (marktconforme tarief)  

Gedeclareerde tarieven

Gedeclareerde tarieven zijn de tarieven of bedragen die op de rekening van de zorgverlener staan. Hebben wij met deze  zorgverlener geen afspraken gemaakt? Ook dan krijg je met de OHRA Zorgverzekering de kosten volledig vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Afgesproken tarieven

Het tarief dat wij met zorgverleners hebben afgesproken voor zorg of een behandeling.

Wettelijke tarieven

De overheid bepaalt voor sommige zorg uit de basisverzekering wat de tarieven zijn. Dat zijn de wettelijke tarieven. De tarieven van de zorgverlener mogen niet hoger, maar ook niet lager zijn.

Redelijke marktprijs

Het tarief dat voor bepaalde zorg in Nederland gebruikelijk is. Je kunt ook zeggen dat het om het tarief gaat dat door de Nederlandse markt redelijk wordt gevonden. De gedeclareerde kosten staan in verhouding tot de prijs van soortgelijke zorg, bij soortgelijke zorgverleners. We noemen het ook wel het marktconforme tarief.

Welke tarieven geldt?

Ben je benieuwd welk tarief wij hanteren? Dat lees je in de polisvoorwaarden.