Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis, dokter of therapeut. Dat kan met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein of bus), een eigen auto of een taxi. Vervoer per ambulance hoort niet bij zittend ziekenvervoer.

De therapie of behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vind hier meer informatie over vervoer per ambulance of lees de Brochure Zittend ziekenvervoer in 2018 [PDF].

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als u:

 • Nierdialyse krijgt in een ziekenhuis of dialysecentrum.
 • Chemotherapie of radiotherapie krijgt voor een kwaadaardige aandoening.
 • Een oncologische behandeling met immuuntherapie ondergaat.
 • Afhankelijk bent van een rolstoel en zelf geen aangepast vervoer heeft.
 • Te slecht ziet om alleen te gaan. Dit is bij een gezichtsscherpte van 0,3 of minder aan beide ogen (met correctie).
 • Intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • Voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig heeft. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Het zittend ziekenvervoer kan soms ook gelden voor iemand die met de patiënt meegaat. U kunt daarvoor alleen toestemming vragen aan OHRA als de arts dit nodig vindt of als de zieke jonger is dan 16 jaar. Voor een hulp- of blindengeleidehond hoeft u geen toestemming te vragen.

U krijgt vergoeding voor de volgende vervoerswijzen:

 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro)
  Heeft u toestemming van OHRA gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijgt u uw reiskosten voor het openbaar vervoer voor 100% van het tarief van de tweede klas terug. Vul daarvoor het declaratieformulier reiskosten [PDF] in en stuur het op naar OHRA.
 • Eigen vervoer
  - U krijgt maximaal € 0,30 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet.
  - Snel uw geld terug. Vul het declaratieformulier [PDF] in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer uw kosten via Mijn OHRA Zorgverzekering. U hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen.
  - U heeft een akkoordverklaring nodig.
 • (Rolstoel)taxivervoer
  Heeft u van OHRA toestemming gekregen voor taxivervoer? Als OHRA een contract heeft met uw taxibedrijf, krijgt u 100% van de kosten vergoed. U hoeft niets voor te schieten. Heeft uw taxibedrijf geen contract met OHRA? Ook dan vergoedt OHRA de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Een enkele reis mag maximaal 200 kilometer zijn. Is uw bestemming verder weg? Dan moet u hiervoor apart toestemming vragen aan OHRA.

Heeft u door uw ziekte voor lange tijd zittend ziekenvervoer nodig? Dan beoordeelt OHRA elk jaar opnieuw of u recht heeft op een vergoeding.

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden een aanvullende kilometervergoeding bovenop de gedeeltelijke kilometervergoeding die de basisverzekering vergoedt. Of als de basisverzekering niets vergoedt.

* De vergoeding voor taxivervoer, eigen vervoer per (huur)auto of openbaar vervoer 2e klasse geldt bij een indicatie zonder vergoeding vanuit de basisverzekering.

** Bovenop de vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een aanvullende kilometervergoeding voor vervoer per (huur)auto.

Aanvullende verzekeringTaxi *Openbaar vervoer *Eigen vervoer *
Aanvullende km-vergoeding **
Sterk---
Aanvullend---
Extra Aanvullend100%2e klasse€ 0,19 per km
Uitgebreid100%
2e klasse
€ 0,19 per km

Onderstaande verzekeringen kunt u niet meer afsluiten. Heeft u deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringTaxi *Openbaar vervoer *Eigen vervoer *
Aanvullende km-vergoeding **
Jongeren---
Uitgebreid Vitaal100%2e klasse€ 0,19 per km
Extra Uitgebreid100%2e klasse€ 0,19 per km
Compleet100%
2e klasse
€ 0,24 per km
Extra Sterk---
Zelfverzekerd Compact---

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Krijgt u een vergoeding voor zittend ziekenvervoer vanuit de OHRA Zorgverzekering? Dan geldt een verplicht eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. U krijgt de vergoeding vanuit de basisverzekering als u de eigen bijdrage en uw volledige eigen risico voldaan heeft.

Voor de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Het is mogelijk dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage is dan € 101,- per kalenderjaar.

In sommige gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Dit is het geval, als u:

 • (Tijdelijk) woont in een Wlz-instelling en u reist heen en terug van deze instelling naar een ziekenhuis, arts of therapeut.
 • Één van de volgende aanvullende verzekeringen heeft: Extra Aanvullend, Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid of Compleet.

Heeft u toestemming voor vervoer per taxi? Dan kunt u terecht bij een taxibedrijf waarmee OHRA een contract heeft. U hoeft de taxichauffeur niet te betalen. U betaalt de eigen bijdrage achteraf rechtstreeks aan OHRA. Vind hier een taxibedrijf bij u in de buurt. Kijk onder 'Taxivervoerder'.

Maakt u gebruik van een taxivervoerder waarmee OHRA geen contract heeft dan moet deze vervoerder een TX-Keurmerk hebben. U vindt hier alle TX-Keur vervoerders.

Wilt u gebruikmaken van zittend ziekenvervoer? Dan heeft u altijd eerst toestemming nodig van OHRA. Het maakt niet uit of het gaat om openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer.

U vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. Dat doet u door het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer [PDF] te printen, in te vullen en op te sturen naar OHRA. Laat het formulier ook ondertekenen door uw huisarts of arts die u behandelt.