Voorzetkamers

Heb je astma of de longziekte COPD? Dan kan jouw dokter je medicijnen voorschrijven die je moet inademen met een hulpapparaat: de voorzetkamer.

De basisverzekering vergoedt de kosten van de aanschaf van een voorzetkamer, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

 • Je hebt  een doktersverklaring waarin staat waarom je een voorzetkamer nodig hebt.
 • Je schaft de apparatuur aan bij een leverancier van voorzetkamers.

Je hoeft de voorzetkamer niet terug te geven als je hem niet meer nodig hebt.

Voorzetkamers worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

Een voorzetkamer wordt geleverd door jouw apotheek of jouw apotheekhoudende huisarts. Of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest hier een leverancier. Kijk onder ‘Voorzetkamer’ voor leveranciers bij jou in de buurt. De leverancier vraagt om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of je aan de voorwaarden voldoet. Een gecontracteerd leverancier levert de apparatuur dan binnen 24 uur. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van de arts die jou behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Vraag je de voorzetkamer aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig. Wil je de voorzetkamer aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan wel altijd eerst om toestemming bij OHRA.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de arts die de voorzetkamer voorschrijft. In die brief moet staan waarom je de voorzetkamer nodig hebt.
 • Een prijsopgave voor de voorzetkamer. Die vraag je aan bij de leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je verwacht de voorzetkamer nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van de voorzetkamer
  - welke voorzetkamer je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.