Verslavingszorg

Verslavingszorg is een behandeling om mensen met een verslaving te helpen. Iemand is verslaafd als hij afhankelijk is van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Een behandeling kan klinisch zijn of ambulant. Klinisch betekent dat je tijdens (een deel van) de behandeling wordt opgenomen in een kliniek. Ambulant betekent dat je alleen overdag of een dagdeel wordt behandeld.

De basisverzekering vergoedt de kosten van verslavingszorg, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een doktersverklaring waarin staat waarom je de behandeling nodig hebt.
  • Je gaat naar een hulpverlener of instelling die erkend GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is.

Het is mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Verslavingszorg krijg je van hulpverleners en instellingen die daarin gespecialiseerd zijn. Je kiest zelf een hulpverlener uit de lijst van instellingen. De hulpverlener vraagt om een verwijzing van de arts die jou behandelt. Vraag jouw arts jou zo’n verwijzing op papier te geven. Je kunt contact opnemen met het OHRA Zorgteam voor een zorgverlener bij jou in de buurt.

Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA. Vraag dan wel een akkoordverklaring bij ons aan.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Als je naar een erkende instelling wilt met bijzondere faciliteiten (zoals een privékliniek), let dan goed op. OHRA betaalt niet meer dan (een deel van) de gewone behandelkosten en, bij opname, de verblijfskosten. Alle andere kosten betaal je zelf. Je krijgt daarvoor een aparte rekening van de instelling. Laat je vooraf goed informeren over deze eventuele extra kosten. Je kunt hiervoor contact opnemen met het OHRA Zorgteam.

Kies je voor een behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener in Nederland? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Kies je voor een niet gecontracteerde zorgverlener of voor een behandeling in het buitenland? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan.

Voor klinische verslavingszorg hebben we altijd, bij wel en niet gecontracteerde zorgverleners, aanvullend het intakeverslag en de MATE* nodig. Dit kun je bij je zorgverlener opvragen.

*MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. MATE is een instrument dat geschikt is voor het meten van patiëntkenmerken in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Voor ambulante verslavingszorg kan OHRA de vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. Gebruik het declaratieformulier ambulante verslavingszorg [PDF] en stuur deze samen met de nota op. Of betaal de rekening zelf aan de zorgverlener en declareer de kosten.

Vragen of liever persoonlijk contact?

Bel het OHRA Zorgteam: 0135938002 (lokaal tarief). Kies voor optie ‘3’. Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Je kunt ook mailen. Alle medewerkers van het OHRA Zorgteam hebben een medische achtergrond en alles wat je bespreekt is vertrouwelijk