Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)

Het gaat hier om de verpleging en de bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Wijkverpleging valt voor een deel onder de basisverzekering.

U krijgt vanuit de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging).

Wilt u uw verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Bekijk hoe u een pgb kunt aanvragen.

U heeft geen eigen risico voor deze zorg.

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

U kunt voor deze vormen van wijkverpleging terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Met onze Zorgvergelijker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Vul als zoekterm in: wijkverpleging, verpleging of verzorging.

Ja, u mag ook naar een zorgverlener gaan die geen contract met OHRA heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, u heeft voor wijkverpleging vooraf geen toestemming van OHRA nodig. U heeft wel een verwijzing nodig van een wijkverpleegkundige, huisarts of medisch specialist.

Heeft u verpleegkundige zorg nodig als gevolg van medisch specialistische zorg? Dan heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.