Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zijn medische spullen die je weggooit nadat je ze hebt gebruikt.

De basisverzekering van OHRA vergoedt de kosten van verschillende soorten en merken verbruiksartikelen:

 • Stomamateriaal;
 • Testmateriaal voor diabetes;
 • Injectiespuiten;
 • Spoelapparatuur;
 • Verbandmiddelen.

Je krijgt verbandmiddelen alleen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Er is dan sprake van een complexe wond of een chronisch huid effect. Jouw behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft dit aan op een verwijzing en/of formulier. Deze lever je in bij jouw apotheek of medisch speciaalzaak. Zij leveren je dan een passende oplossing. Gebruik je de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze niet vergoed.

OHRA betaalt de kosten van verbruiksartikelen, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een doktersverklaring waarin staat waarom je deze verbruiksartikelen nodig hebt.
 • Je schaft de verbruiksartikelen aan bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft.

Heb je een nieuwe voorraad nodig? Neem dan direct contact op met jouw leverancier

Verbruiksartikelen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

Verbruiksartikelen worden geleverd door de apotheek of de apotheekhoudende huisarts. Of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest zelf een leverancier uit de lijst van bedrijven. Vind hier een leverancier. Vul het artikel in dat je zoekt, bijvoorbeeld ‘Stoma-artikelen’. De leverancier vraag je om een doktersverklaring en bekijkt namens OHRA of je aan de voorwaarden voldoet. Je krijgt de verbruiksartikelen dan meestal binnen 24 uur. Met niet gecontracteerde leveranciers hebben wij geen afspraken gemaakt.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw huisarts of medisch specialist.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Bestel je de verbruiksartikelen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig. Wil je de verbruiksartikelen aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag OHRA dan altijd wel eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van de huisarts of medisch specialist die de verbruiksartikelen voorschrijft. In die toelichting moet staan waarom je deze artikelen nodig hebt.
 • Een prijsopgave voor de verbruiksartikelen. Die vraag je aan bij de leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je verwacht de verbruiksartikelen nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van de verbruiksartikelen
  - welke verbruiksartikelen je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.