Sportmedisch advies

Onder sportmedisch advies vallen onder andere sportmedische behandelingen, sportmedische consults, sportmedische onderzoek en sportkeuringen. Een sportarts verleent deze zorg.

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor de kosten van een sportmedisch advies.

Met de module OHRA Gezond heb je recht op een vergoeding van € 150,- per kalenderjaar voor de kosten van sportmedisch advies.

Heb je de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering dat je de module OHRA Gezond hebt.

Let op: heb je de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kun je geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij jou in de buurt. Je kunt zoeken op sportarts, sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

Je mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.