Sportgeneeskunde

Onder sportgeneeskunde vallen onder andere sportmedische behandelingen, sportmedische consults, sportmedische onderzoek en sportkeuringen. Een sportarts verleend deze zorg.

Sportmedische behandelingen, sportmedische consults en röntgen en laboratoriumonderzoek vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Let op: een sportmedisch onderzoek en sportkeuringen krijgt u niet vergoed vanuit de basisverzekering.

U heeft voor de basisverzekering een eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij u in de buurt. U kunt zoeken op sportgeneeskunde.

U mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.