Mondzorg (tandheelkunde)

Mondzorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit door een tandarts, kaakchirurg of tandprotheticus.

De basisverzekering vergoedt sommige tandartskosten. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt onderscheid tussen verzekerden jonger dan 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder.

OHRA biedt u ook diverse tandartsverzekeringen waarmee u zich aanvullend kunt verzekeren. Ook voor vergoeding van orthodontie heeft u een aanvullende verzekering nodig.

De kosten van het volgende wordt vergoed door de basisverzekering:

 • 1 periodiek preventief tandheelkundig onderzoek per jaar. (Maar als de tandarts het nodig vindt om vaker te onderzoeken vergoedt de basisverzekering dat ook).
 • De Gewoon Gaaf-methode voor preventieve mondzorg bij kinderen.
 • een tandartsconsult bij& een klacht (bijvoorbeeld kiespijn).
 • Het verwijderen van tandsteen.
 • 2 behandelingen met fluoride per jaar. (maar als de tandarts behandeling met fluoride vaker nodig vindt, vergoedt de basisverzekering dat ook.
 • Sealing (het aanbrengen van een laklaagje op de kiezen).
 • Parodontale zorg (behandeling van tandvlees).
 • Anesthesie (verdoving).
 • Endodontische zorg (wortelkanaalbehandeling).
 • Restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen).
 • Gnathologische zorg (zorg bij kaakgewrichtproblemen of knarsen).
 • Uitneembare prothetische voorzieningen (kunstgebit en frameprothese).
 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. U krijgt een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van uw kind ontbreken.
 • Tandheelkundige zorg door een chirurg. (Maar niet voor het aanbrengen van implantaten (kunsttanden)).
 • Röntgenonderzoek (foto). (Maar geen röntgenonderzoek voor orthodontische zorg (een beugel))

Gaat u buiten de normale openingstijden naar de tandarts? Dan heeft u alleen recht op vergoeding van mondzorg als u het bezoek niet tot een andere dag kunt uitstellen.

Bent u 18 jaar of ouder dan vergoedt de basisverzekering de kosten van:

 • Chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek.
 • Een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit).
 • Bijzondere tandheelkundige zorg – als u een bijzondere aandoening heeft aan uw mond, kaken en/of gebit (tand-kaak-mondstelsel).

Bent u jonger dan 23 jaar dan vergoedt de basisverzekering ook de kosten van:

 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. U krijgt een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van uw kind ontbreken.

Heeft u recht op een vergoeding voor de kosten van mondzorg uit de basisverzekering? Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. U heeft zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

Ja, voor prothesen en bijzondere tandheelkunde betaalt u een eigen bijdrage. Kijk bij deze onderwerpen voor meer informatie:

Voor tandheelkundige behandelingen kunt u terecht bij een:

 • tandarts;
 • kaakchirurg;
 • Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde;
 • instelling voor jeugdtandverzorging;
 • instelling voor medisch specialistische zorg;
 • tandprotheticus.

U kunt in principe zelf uw tandarts kiezen. Met een aantal tandartsen maakt OHRA extra afspraken over klantvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Dit noemen we ook wel voorkeurstandartsen. Bij deze tandartsen kunt u er onder meer op rekenen dat:

 • Er plaats is in de praktijk om nieuwe patiënten aan te nemen.
 • U binnen 5 werkdagen terecht kunt voor een eerste afspraak.
 • U binnen 15 werkdagen terecht kunt voor een eerste behandeling.
 • U op elk moment van de dag spoedeisende zorg kunt krijgen. Hiervoor werken verschillende tandartsen samen.

Ook kunt u erop rekenen dat:

 • De tandarts tijdens en na de behandeling met u bespreekt wat hij doet en heeft gedaan.
 • De tandarts uw behandelingen vastlegt in een patiëntendossier.
 • De praktijk goed toegankelijk is voor minder validen, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.
 • U garantie krijgt op uw behandeling, van wat in redelijkheid mag worden verwacht.

Voor een behandeling door een kaakchirurg heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van een tandarts of huisarts.

Vind hier een voorkeurstandarts bij u in de buurt . Kijk onder ‘Tandarts’.

U mag ook naar een tandarts waarmee OHRA geen contract heeft.

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf toestemming nodig van OHRA:

 • Het vervangen van tanden met niet-plastische materialen (geen vullingen).
 • Het aanbrengen van tandheelkundige implantaten die nodig zijn om ontbrekende snij- of hoektanden te vervangen. Het gaat dan om tanden die nooit zijn gegroeid of die u mist als direct gevolg van een ongeval.
 • Behandeling van de steunweefsels van tanden en kiezen, bijvoorbeeld het tandvlees (parodontale chirurgie).
 • Het trekken van tanden of kiezen onder narcose.
 • Een kaakoperatie (osteotomie).
 • Het plaatsen van een tandheelkundig implantaat (een kunsttand).
 • Mondzorg in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).
 • Een kaakkoverzichtsfoto (X21) voor kinderen tot 18 jaar.

U vraagt OHRA schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. Hierin staat welke medische zorg u nodig heeft. De voorschrijver is meestal de behandelend arts.
 • Een behandelplan.
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Zet in uw brief:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum.

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.