Medisch specialistische zorg

Een medisch specialist is een arts die eerst de basisopleiding Geneeskunde van 6 jaar heeft gevolgd aan de universiteit. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd: hij heeft alles geleerd over een bepaald deel van het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten. Deze extra opleiding duurt meestal 3 tot 6 jaar. In Nederland mag een arts zich medisch specialist noemen, als hij is ingeschreven in een speciaal register. Daarvoor moet hij voldoen aan de eisen van het specialisme.

Heb je zorg nodig van een medisch specialist? Dan vergoedt de basisverzekering een opname in een ziekenhuis of een andere instelling voor medisch-specialistische zorg. Deze vergoeding is voor maximaal 365 dagen. Onder de vergoeding vallen:

 • De medisch-specialistische behandeling.
 • Het verblijf, de verpleging en de verzorging.
 • De geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.
 • Paramedische zorg tijdens de periode van opname. Dat is zorg die nodig is voor jouw specialistische behandeling, maar die je niet krijgt van een medisch specialist.
  Bijvoorbeeld: oefentherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvisering.

Je hebt altijd een verwijsbrief nodig voor medisch-specialistische zorg. Die krijg je van een:

 • Huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist in ouderengeneeskunde, medisch specialist, jeugdarts of bedrijfsarts.
 • Tandarts, als je tandheelkundige implantaten nodig hebt.
 • Verloskundige, voor je zwangerschap en/of bevalling.
 • Optometrist of orthoptist bij oogaandoeningen.
 • De GGD-arts in geval van Algemene Infectiebestrijding (IZB) of Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA).
 • De triage-audicien in geval van een gehooraandoening door een KNO-arts.

Ben je al bij een medisch specialist geweest, maar wil je ook de mening weten van een andere specialist (een second opinion)? Dan heb je opnieuw een verwijzing nodig.

Weet je niet zeker of OHRA jouw ziekenhuisbehandeling vergoedt? Vindt de behandeling in een zelfstandig behandelcentrum plaats? Bel dan vooraf de ziekenhuislijn: 0135938280.

Meer weten over het regelen van zorg?
Bekijk dan het speciale informatieblok Zorg regelen met uitgebreide informatie over hoe OHRA helpt bij bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling (inclusief handige vragenlijst), wachtlijstbemiddeling of een second opinion.

De volgende zorg vergoedt OHRA niet:

 • Liposuctie van de buik.
 • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek: een huigoperatie.
 • Sterilisatie en het ongedaan maken van sterilisatie.
 • De vierde of volgende poging om zwanger te worden door in-vitrofertilisatie (reageerbuisbevruchting). Je hebt dan al 3 keer geprobeerd om op deze manier zwanger te worden. Ook de geneesmiddelen die bij reageerbuisbevruchting horen, vergoedt OHRA niet meer na de derde poging. Dit geldt per gewenste zwangerschap. Raadpleeg de voorwaarden voor een exacte omschrijving van een poging.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt

Nee, voor jouw medisch-specialistische behandeling betaal je geen eigen bijdrage.

Je kunt terecht bij een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. De zelfstandige behandelcentra bieden niet alle vormen van specialistische zorg. Soms heeft een medisch specialist een eigen praktijk. Vind hier een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Kijk onder ‘Ziekenhuis’ of ‘Zelfstandig behandelcentrum’.

Je mag naar een andere zorgverlener. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Je hebt vooraf toestemming nodig als jouw behandeling staat op de zogenaamde Limitatieve lijst medisch specialistische zorg [PDF].

Je vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die de behandeling voorschrijft. In de brief moet staan waarom je de behandeling nodig hebt.
 • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan).
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum.

Wil je deze brief nu maken? Vul dan het formulier in.