Medicijnen

Wij vergoeden vanuit de basisverzekering alleen geneesmiddelen die vallen onder het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het GVS vast. In het GVS is een maximale vergoeding vastgelegd voor een geneesmiddel. Als het geneesmiddel meer kost dan de maximale vastgestelde vergoeding, dan moet je het meerbedrag zelf betalen. Dit noemen wij eigen bijdrage GVS. Je betaalt vanaf 2019 nooit meer dan € 250,- per persoon per jaar aan wettelijke bijdragen voor geneesmiddelen. Vanuit diverse aanvullende verzekeringen vergoeden wij deze eigen bijdrage.

Daarnaast hanteren wij voor de vergoeding van medicijnen het preferentiebeleid/voorkeursbeleid. Dit betekent dat wij van een aantal medicijnen met exact dezelfde werking alleen het goedkoopste medicijn vergoeden. De (huis)arts kan bepalen dat er een medische noodzaak is om een ander medicijn dan het voorkeursmedicijn te gebruiken. Als dit het geval is moet de arts dit verklaren door dit op het recept te vermelden. In dat geval vergoeden wij een ander medicijn dan het voorkeursmedicijn. Levert de apotheker een ander medicijn zonder dat de arts dit voorschrijft, dan vergoeden wij het andere medicijn niet.

In de lijst voorkeursgeneesmiddelen [PDF] kun je zien welke medicijnen onder het preferentiebeleid/voorkeursbeleid vallen.

Jouw basisverzekering vergoedt medicijnen. Je hebt daarvoor een recept nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts. Maar sommige medicijnen moet je voor een deel zelf betalen. Dat is wettelijk zo bepaald. Op www.medicijnkosten.nl zie je voor welke medicijnen dat zo is en hoe hoog de kosten zijn. Op deze site zie je alleen wat de kosten van het medicijn zijn en niet de kosten die de apotheker in rekening brengt voor zijn zorg. Daarom zal de prijs op jouw eigen risico-overzicht anders zijn dan www.medicijnkosten.nl aangeeft.

Krijg je nieuwe of andere medicijnen? Dan krijg je hierbij begeleiding van jouw apotheek. Dit heet het eerste uitgiftegesprek. Ook dit wordt vergoed. De apotheek adviseert jou over het gebruik van het medicijn én jouw medische gegevens en gezondheidssituatie wordt met je besproken. Een belangrijk gesprek om zeker te weten of het nieuwe medicijn geschikt voor jou is. Je krijgt een eerste uitgiftegesprek niet alleen bij een nieuw medicijn (een medicijn dat je langer dan 12 maanden niet hebt opgehaald bij jouw apotheek), maar ook bij een ander (vervangend) medicijn. Een vervangend medicijn is bijvoorbeeld een medicijn met een andere werkzame stof of een andere dosering.

De prijzen voor alle geneesmiddelen zijn vrijgegeven. Dit betekent dat alle apothekers zelf mogen bepalen welk tarief zij vragen voor een geneesmiddel, of voor een persoonlijk advies. Ga je naar een apotheek waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan vergoedt OHRA het bedrag dat de apotheker in rekening brengt.

Voor sommige medicijnen moet je een eigen bedrage betalen. Heb je een aanvullende verzekering afgesloten? Dan vergoedt die verzekering een deel van jouw eigen bijdrage, of zelfs jouw volledige eigen bijdrage. In de tabel zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 25,-
Extra Aanvullend€ 50,-
Uitgebreid€ 150,-

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 150,-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleetvolledig
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Jouw arts kan je een medicijn voorschrijven voor een bepaalde periode. Je krijgt bijvoorbeeld een recept voor 1 week of 1 maand. OHRA vergoedt medicijnen voor een maximale periode per recept. Daarna kun je een nieuw recept vragen aan jouw arts. OHRA vergoedt per recept maximaal de volgende periodes:

  • 15 dagen voor een geneesmiddel dat nieuw voor je is.
  • 15 dagen voor een geneesmiddel tegen plotselinge aandoeningen die je direct moet laten behandelen met antibiotica of chemotherapie.
  • 30 dagen voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica).
  • 3 maanden voor geneesmiddelen voor de behandeling van een chronische ziekte.
  • 12 maanden voor ‘de pil’ (anticonceptiemiddelen die je slikt).
  • 1 maand in andere gevallen.

Als een geneesmiddel in verschillende categorieën valt, vergoedt OHRA per recept de kortste periode.

Voor sommige medicijnen hoef je maar 1 keer een recept te halen bij jouw arts. Als je daarna nieuwe medicijnen nodig hebt, kun je direct contact opnemen met jouw apotheek. OHRA vergoedt per jaar maximaal zo veel medicijnen als je in 1 jaar nodig hebt. Dit geldt voor:

  • 'De pil' (anticonceptiemiddelen die je slikt).
  • Insuline voor de behandeling van suikerziekte (diabetes).

Let op: ga je een medicijn gebruiken met een andere werkzame stof, een andere sterkte, of ga je het medicijn op een andere manier gebruiken? Dan heb je wel een nieuw recept nodig van jouw arts.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van jouw eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl zie je welke medicijnen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Voor sommige medicijnen moet je een eigen bijdrage betalen. Dat staat in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op www.medicijnkosten.nl zie je voor welke medicijnen je een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog die eigen bijdrage is. De eigen bijdrage is maximaal € 250,- per persoon per jaar.

Heb je een aanvullende verzekering? Die vergoedt misschien een deel van jouw eigen bijdrage, of zelfs jouw volledige eigen bijdrage. Onder 'Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2019?' zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Je kunt jouw medicijnen halen bij apotheken. Vind hier een apotheek. Kijk onder 'Apotheek/geneesmiddelen'.

Je mag naar een apotheek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Voor sommige dure medicijnen heb je toestemming nodig van OHRA. In het Reglement Farmacie 2019 [PDF] zie je voor welke medicijnen je altijd eerst toestemming van OHRA nodig hebt.

Als jouw arts een medicijn voorschrijft waarvoor je toestemming nodig hebt, dan kan hij een artsenverklaring invullen. Deze artsenverklaring neem je mee naar een apotheek die een contract heeft met OHRA. De apotheker kan dan beoordelen of OHRA het geneesmiddel vergoedt. Je hoeft dus niet eerst toestemming te vragen aan OHRA. Heb je toestemming nodig voor een medicijn en wil je naar een apotheek waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet je eerst toestemming vragen aan OHRA.