Lichttherapie

Lichttherapie is een behandeling met licht die wordt ingezet bij ernstige vormen van psoriasis, vitiligo of eczeem. Je kunt in het ziekenhuis of thuis behandeld worden. Lichttherapie kan ook goed zijn voor de behandeling van een winterdepressie.

Vanuit de basisverzekering krijg je een volledige vergoeding bij ernstige psoriasis, -vitiligo en -eczeem als je behandeld wordt in een ziekenhuis waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt.

Lichttherapie thuis
Je krijgt een volledige vergoeding als je thuis behandeld wordt met apparatuur uit het ziekenhuis voor ernstige psoriasis en ernstige vitiligo.

Is de lichttherapie onderdeel van een behandeling voor Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg? Dan worden de kosten vergoed door de basisverzekering. Hiervoor heb je verwijzing van jouw huisarts naar een psychiater of psychotherapeut nodig. Je krijgt in dat geval de huur- of aanschafkosten voor de apparatuur vergoed. De apparatuur moet dan wel zijn uitgerust zijn voor therapie met volspectrumlicht met een intensiteit van 10.000 lux. Een losstaande behandeling voor lichttherapie tegen winterdepressie wordt niet vergoed. Ook krijg je geen vergoeding als je zelf een lamp aanschaft voor gebruik bij jou thuis.

Voor andere aandoeningen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

Winterdepressie
Heeft een psychiater of psychotherapeut vastgesteld dat lichttherapie medisch noodzakelijk is in verband met winterdepressie? Dan vergoedt OHRA de kosten als je de UVB-lichtapparatuur wilt huren of kopen. Ook de transport- en servicekosten van de apparatuur krijg je vergoed. In de tabel zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt voor lichttherapie tegen winterdepressie.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend€ 100,-
Extra Aanvullend€ 150,-
Uitgebreid€ 250,-

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 250,-
Extra Uitgebreid€ 450,-
Compleet€ 500,-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Heb je lichttherapie die de basisverzekering vergoedt? Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Ontvang je een vergoeding voor zorg uit jouw aanvullende verzekering? Dan betaal je geen eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Voor de behandeling van ernstige psoriasis of -vitiligo kies je zelf een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Vind hier een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Voor de behandeling van ernstige eczeem of winterdepressie kies je zelf een leverancier waarbij je de apparatuur koopt of huurt.

Jouw arts kan je adviseren welke leverancier of zorgverlener geschikt is. Je hebt wel eerst een medische indicatie nodig van jouw arts. Bij huidaandoeningen is dit een dermatoloog, bij winterdepressie is dit een psychiater of psychotherapeut. In een medische indicatie beschrijft de arts die jou behandelt jouw medische probleem. Hij geeft hierbij aan waarom je de lichttherapie nodig hebt.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Vraag dan je behandelend arts of ergotherapeut om OHRA een motivatie voor je behandeling te geven.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.