Herstellingsoord

Een herstellingsoord is een instelling waar je tijdelijk verblijft om te herstellen van een lichamelijke aandoening. Andere woorden voor een herstellingsoord zijn: zorghotel, herstelhotel, zotel of sanatorium. Ze bieden een hotelfaciliteit waar je na een behandeling in een ziekenhuis, Zelfstandig Behandel Centrum of privékliniek kunt herstellen. Je kunt er (op afroep) verpleegkundige zorg en begeleiding krijgen. Een verblijf in een zorghotel is geschikt als je:

 • Behandeld bent in een ziekenhuis, maar nog medische nazorg nodig hebt voor je naar huis gaat.
 • Herstelt van een operatie, maar de thuiszorg is niet toereikend (indicatiestelling, door een wijkverpleegkundige, na operatie).
 • Geen mantelzorger hebt, terwijl je wel 24 uur zorg nodig hebt.
 • Ontslagen wordt uit het ziekenhuis, maar (nog) niet in staat bent om zelfstandig thuis te wonen.

De basisverzekering vergoedt herstellingsoorden niet.

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je recht op vergoeding van herstellingsoorden.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk / Sterk Fysio Meenemen-
Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen€ 250,-
Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen€ 500,-
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kun je niet niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.500,-
Compleet€ 2.000,-
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Je krijgt geen vergoeding van de kosten van het verblijf in een herstellingsoord:

 • Als de Wet langdurige zorg (Wlz) al een vergoeding geeft voor dezelfde of vergelijkbare zorg.
 • Als het verblijf aaneengesloten over 2 jaren verspreid is, en jouw aanvullende verzekering al het maximale bedrag heeft vergoed over het 1e jaar.

Nee, voor de vergoeding uit jouw aanvullende verzekering heb je geen eigen risico.

Nee, je betaalt voor verblijf in een herstellingsoord geen eigen bijdrage.

Je kunt terecht bij een door OHRA erkend herstellingsoord. Vind hier een herstellingsoord. Kijk onder ‘Herstellingsoorden’.

Nee, de kosten voor een ander herstellingsoord worden niet vergoed.

Ja, je hebt vooraf altijd toestemming nodig van OHRA.

Je vraagt vooraf schriftelijk toestemming aan OHRA. Vermeld in jouw brief:

 • Je gegevens:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
 • Gegevens over jouw verblijf in het herstellingsoord:
  - naam van het herstellingsoord
  - datum en duur van de opname
  - de medische indicatie

Stuur jouw brief naar:
OHRA
Postbus 4172
5004 JD Tilburg