Gecombineerde leefstijl interventie

Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. Deze Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) richt zich op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering. Als je 18 jaar of ouder bent, ben je verzekerd voor zorg vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR).

Je hebt een Body Mass Index (BMI) vanaf:

 • 30.
 • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2.
 • 25 en artrose of slaapapneu.

De zorg is gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke beweging en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

De zorg bestaat uit een combinatie van:

 • Advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes.
 • Advies en begeleiding bij gezond bewegen (het aanzetten en motiveren tot bewegen, het monitoren van de voortgang, het verwijzen naar beweegaanbod in het sociale domein.
 • Advies en begeleiding bij het aanzetten tot gezond bewegen en blijvende gedragsverandering gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl.
 • Zorginhoudelijke terugkoppeling naar de verwijzende zorgverlener over de voortgang.
 • Evaluatie met een inventarisatie van uw wensen voor een mogelijke onderhoudsfase.

De zorg omvat niet:

 • Het (begeleiden bij) daadwerkelijk bewegen of sporten.
 • Dagbehandeling en/of opname.
 • Een zorgprogramma voor kinderen van 16 of 17 jaar, als de huisarts deze zorg passend acht.

Je krijgt de zorg voor gecombineerde leefstijl interventie volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor leefstijlcoaching zijn dit de programma’s CooL en Beweegkuur.

Meer mogelijkheden om fit en gezond te worden en te blijven?
Wist je dat je via de OHRA Klantvoordelen kunt fitnessen met korting? En ben je collectief verzekerd via je werkgever of ledenorganisatie? Dan heb je nog meer mogelijkheden om te werken aan je gezondheid.

Je hebt geen eigen risico voor deze zorg.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Je kunt voor deze zorg terecht bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN).

Ja, je hebt toestemming nodig van je huisarts. Deze kan je eventueel in overleg met een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en/of medisch specialist doorverwijzen naar de leefstijlcoach.