Daisy-apparatuur

Met daisy-apparatuur (digital audiobased information system) kun je luisteren naar een ingesproken boek. Een ingesproken boek is een boek dat iemand voorleest op een cd-rom. De daisyspeler is een draagbare cd-romspeler. De daisy-cd-romspeler is geen gewone cd-romspeler.

Je krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering als je slecht ziet (visueel gehandicapt), of dyslectisch of motorisch gehandicapt bent. Iemand met dyslexie kan moeilijk bepaalde letters en/of woorden herkennen. Motorisch gehandicapt betekent dat je (een deel van) jouw lichaam niet goed kunt bewegen. Je krijgt de daisy-apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de daisy-apparatuur levert.

Als je de daisy-apparatuur aanschaft, is deze apparatuur van jou. Je leent de apparatuur dus niet.

Het is mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor de daisy-apparatuur betaal je geen eigen bijdrage.

Daisy-apparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Daisy-spelers’. De leveranciers waarmee OHRA een contract heeft, leveren binnen 10 werkdagen de daisy-speler. Je moet dan wel een medische diagnose hebben van jouw behandeld arts.

Je mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Bestel je een daisyspeler/webbox voor visueel gehandicapten en maak je gebruik van een leverancier waarmee OHRA een overeenkomst heeft? Dan hoef je geen akkoordverklaring te vragen. De leverancier is het bedrijf dat de daisy-apparatuur levert.
 • Bestel je daisyapparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici dan heb je een akkoordverklaring nodig van OHRA.
 • Ga je naar een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Dan moet je ook eerst toestemming aanvragen.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van jouw behandelend arts. In deze toelichting moet staan dat je de daisy-apparatuur om een medische reden nodig hebt.
 • Bij een aanvraag in verband met dyslexie moet je een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of een orthopedagoog. In deze verklaring wordt genoemd wat de beperkingen zijn en welke voorzieningen gewenst zijn.
 • Een prijsopgave van de kosten van de daisy-apparatuur. Je kunt deze aanvragen bij de leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in deze brief:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - jew geboortedatum
  - hoe lang je de daisy-apparatuur verwacht nodig te hebben
  - welke daisy-apparatuur je precies wilt
  - de naam van de leverancier
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.