Botverankerd systeem

Een botverankerd systeem is een hoortoestel dat je niet in of achter jouw oor draagt, maar dat je vastmaakt op een apparaatje op jouw hoofd. Dit apparaatje is een zogenoemde geïmplanteerde beengeleider. Het apparaatje wordt met een operatie in de schedel vastgemaakt (geïmplanteerd). Je kunt het hoortoestel op dit apparaatje vastmaken en er ook weer af halen.

Je leent het hoortoestel. Het wordt dus niet jouw eigendom. Je krijgt de kosten voor een botverankerd systeem helemaal vergoed. Je krijgt het eerste hoortoestel in het ziekenhuis, nadat de beengeleider met een operatie is vastgemaakt in de schedel (geïmplanteerd).

Het hoortoestel gaat meestal minstens 5 jaar mee. Als jouw hoortoestel niet meer goed werkt, kun je een nieuw toestel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging van het eerste hoortoestel.

Je hebt vooraf geen toestemming voor nodig van OHRA. Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met een leverancier met wie OHRA een contract heeft. Je hebt wel een brief nodig van jouw kno-arts of de arts van jouw audiologisch centrum. In deze brief moet staan waarom je een nieuw hoortoestel nodig hebt.

Je leent het hulpmiddel. Hiervoor heb je geen eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een botverankerd systeem.

Een botverankerd systeem wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Vind hier een leverancier. Zoek op ‘Botverankerd hoortoestel’.

Heb je toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier het hoortoestel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw kno-arts.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, je hebt altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een geschreven toelichting van de kno-arts die u het botverankerd systeem voorschrijft. In deze brief moet staan dat je dit systeem om een medische reden nodig hebt.
 • Een prijsopgave van de kosten van het systeem. Die vraag je aan bij jouw leverancier;
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in je brief:
  - je relatienummer;
  - je naam, adres en woonplaats;
  - je geboortedatum;
  - hoe lang je verwacht het systeem nodig te hebben;
  - de naam van de leverancier;
  - welk systeem je precies wilt;
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.