Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkunde is voor mensen met een bijzondere aandoening aan de mond, kaken en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel). Denk aan een verhemeltespleet (hazenlip) of een zeer ernstige overbeet.

De kosten voor bijzondere tandheelkunde worden uit de basisverzekering vergoed, als je:

 • Een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of niet-aangeboren afwijking hebt aan je tand-kaak-mondstelsel.
 • Een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
 • Een medische behandeling krijgt, waar ook tandheelkundige zorg nodig is voor het slagen van deze behandeling.

Let op: je hebt alleen recht op vergoeding van de kosten voor bijzondere tandheelkunde, als je niet op een andere manier geholpen kunt worden. Met andere woorden: als je mond, kaken en/of gebit alleen (weer) goed kunnen functioneren door een bijzondere tandheelkundige behandeling.

Ook orthodontische zorg kan deel uitmaken van een bijzondere tandheelkundige behandeling. Met orthodontische zorg bedoelen we behandelingen waarbij tanden en/of kiezen worden rechtgezet. Deze orthodontische zorg krijg je alleen vergoed, als je wordt behandeld voor een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, kaken en/of het gebit. Een voorbeeld hiervan is een verhemeltespleet (hazenlip).

Heb je recht op een vergoeding voor de kosten van bijzondere tandheeldkunde uit de basisverzekering? Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook ziet je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Je betaalt geen eigen bijdrage voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel kan uitmaken van de behandeling betaal je soms wel een eigen bijdrage. Een voorbeeld: Je krijgt een nieuw kunstgebit. Je betaalt dan geen eigen bijdrage voor bijzondere tandheelkunde maar wel 25% eigen bijdrage voor de volledige gebitsprothese.

Je kunt voor bijzondere tandheelkundige zorg terecht bij:

 • Een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde naar keuze. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw huisarts, tandarts of kaakchirurg.
 • Een tandarts naar keuze die bijzondere tandheelkundige zorg verleent.
 • Een kaakchirurg naar keuze (de kaakchirurg moet wel verbonden zijn aan een ziekenhuis). je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw huisarts of tandarts.
 • Een orthodontist naar keuze. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van jouw tandarts of kaakchirurg.
Vind hier een zorgverlener bij jou in de buurt.

Ja, je hebt vooraf toestemming nodig van OHRA.

Je vraagt OHRA schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. In een medische indicatie beschrijft de arts die jou behandelt jouw medische probleem. Hij geeft hierbij aan welke zorg je nodig hebt. Aan de hand van deze beschrijving bepalen we of je de zorg vergoed krijgt.
 • Een behandelplan.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in je brief:
  - je relatienummer;
  - je naam, adres en woonplaats;
  - je geboortedatum.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.