Beweegprogramma

Met een beweegprogramma leert u omgaan met uw ziekte. Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma’s als u een van onderstaande aandoeningen heeft:

 • artrose in heup en/of knie
 • COPD Gold 1 of COPD Gold 2, waarbij de longwaarde FEV1/VC meer bedraagt dan 60%
 • diabetes mellitus type 2
 • coronaire hartziekten
 • osteoporose
 • overgewicht en obesitas bij kinderen tot 18 jaar
Een beweegprogramma in het kader van oncologische revalidatie krijgt u ook vergoed.

De basisverzekering vergoedt geen beweegprogramma’s.

Met de module OHRA Gezond krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van beweegprogramma's. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Heeft u de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij uw zorgverzekering inbegrepen. Op uw polis staat bij de basisverzekering dat u de module OHRA Gezond heeft.

Let op: heeft u de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kunt u geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u op hoeveel vergoeding u nog recht heeft. Ook ziet u hoeveel u al heeft verbruikt.

Voorwaarden voor beweegprogramma’s:

 • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
 • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat u hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
 • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat uw conditie verbetert vergoeden wij niet.

De volgende programma’s of therapieën krijgt u niet vergoed:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben uw conditie te verbeteren.

Nee, u heeft geen eigen risico voor zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat uw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet u deze extra kosten wel zelf betalen.

U kunt voor een beweegprogramma terecht bij:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen. (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg).
 • Een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma.
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming nodig van OHRA. U heeft voor een beweegprogramma wel een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist.