Audiologische hulp

Audiologische hulp is het opsporen, onderzoeken, behandelen en voorkomen van gehoorstoornissen.

Je krijgt de kosten voor audiologische hulp vergoed uit de basisverzekering. Je krijgt vergoeding voor:

  • Onderzoek van het gehoor.
  • Advies over hoortoestellen.
  • Voorlichting over gebruik van hoortoestellen.
  • Psychosociale zorg bij problemen door slechthorendheid of doofheid.
  • Onderzoek naar spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

OHRA heeft ook met een aantal zorgverleners kortingsafspraken gemaakt op het gebied van oordoppen en batterijen voor hoortoestellen. Je vindt meer informatie bij de klantvoordelen van OHRA onder oordoppen en batterijen.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor audiologische hulp.

Je kunt voor audiologische hulp terecht bij een audiologisch centrum. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Vind hier een audiologisch centrum bij jou in de buurt. Kijk onder ‘Audiologisch centrum’.

Ja, je mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.