Alternatieve geneeswijzen vergoeding

Alternatieve behandelwijzen zijn behandelingen die niet vallen onder de reguliere (gewone) behandelingen. Zij kunnen een aanvulling vormen op de reguliere behandelingen. Reguliere behandelingen worden vaak vergoed uit de basisverzekering; alternatieve behandelwijzen niet. Het gaat vaak om behandelingen waarvan wetenschappelijk niet voldoende bewezen is dat ze effect hebben.

De basisverzekering vergoedt alternatieve behandelwijzen niet.

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je recht op vergoeding als jouw behandelaar lid is van één van de beroepsverenigingen [PDF] die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. Daarnaast moet jouw behandelaar acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen (antroposofisch consult, auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of shiatsu) of psychosociale zorg (met uitzondering van coaching) toepassen. Anders krijg je geen vergoeding.

Welk bedrag je vergoed krijgt, hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt. Je krijgt een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen samen.

Dit geldt niet voor de Zelfverzekerd Compact. Met die verzekering krijg je een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en daarnaast een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen.

Je ziet hieronder per verzekering per kalenderjaar tot welk bedrag OHRA de behandelingen en geneesmiddelen vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk / Sterk Fysio Meenemen-
Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)
Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen€ 500,- (maximaal € 45,- per dag)
Uitgebreid€ 750,- (maximaal € 45,- per dag)

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
Extra Uitgebreid€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
Compleet€ 1.500,- (maximaal € 45,- per dag)
Zelfverzekerd Compact€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Een beroepsvereniging van alternatieve genezers heeft vaak in haar reglement opgenomen, of afspraken gemaakt, welke behandelingen binnen de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. Behandelmethoden die daarvan afwijken, worden als experimenteel gezien. OHRA vergoedt geen experimentele behandelingen.

Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, voor alternatieve behandelwijzen betaal je geen eigen bijdrage. Wel geldt een maximum vergoeding per consult en een totale maximale vergoeding per jaar.

Je kunt terecht bij een behandelaar die lid is van een beroepsverenigingen [PDF] die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. De behandelaar moet dan wel acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen (antroposofisch consult, auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of shiatsu) of psychosociale zorg (met uitzondering van coaching) toepassen. Anders krijg je geen vergoeding.

Je kunt alleen terecht bij een behandelaar die lid is van een beroepsvereniging die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. In andere gevallen krijg je de behandeling niet vergoed.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.