Voorwaardelijke zorg

Voorwaardelijke zorg zijn behandelingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

Een behandeling komt pas in de basisverzekering als die voldoet aan het criterium van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’: de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling zijn voldoende aangetoond. Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering omdat de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond. Maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding voor voorwaardelijke zorg

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2021?

  Voorwaardelijke vergoedingen worden aangewezen voor een bepaalde periode en wijzigen dus voortdurend. In 2021 zijn deze zorg en diensten in de Regeling zorgverzekering van de overheid voorwaardelijk aangewezen voor een vergoeding:

  • Behandeling bij chronisch hartfalen door implantatie van een sensor (CardioMEMS) in de longslagader. De behandeling geldt voor patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen (tot 1 april 2023)
  • Behandeling van medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn met occipitale zenuwstimulatie (tot 1 januari 2020)
  • Dendritische celtherapie (immuuntherapie) voor de behandeling van huidkanker (tot 1 augustus 2022)
  • Sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage (tot 1 juli 2022)
  • Behandeling van patiënten met BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker (tot 1 januari 2023)
  • Autologe vettransplantatie (AFT). Nieuwe reconstructietechniek waarbij vetcellen worden getransplanteerd naar de borst (tot 1 april 2020)
  • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia (tot 1 januari 2020)
  • Het medicijn Orkambi voor verzekerden vanaf 12 jaar met taaislijmziekte (cystische fibrose) en die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen (tot 1 november 2021)
  • Langdurige, actieve fysiotherapie bij patiënten met axiale spondyloartritis (hierna: AXSPA) met ernstige functionele beperkingen en langdurige, actieve fysiotherapie bij patiënten met reumatoïde artritis (hierna: RA) met ernstige functionele beperkingen per 1 oktober 2019 voor de periode van 4 jaar

  Let op!

  Per behandeling gelden soms extra voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

 • Goed om te weten

  Er gelden enkele strenge eisen voor vergoeding van voorwaardelijke zorg. Zo krijg je alleen een vergoeding als je deelneemt aan een hoofdonderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de (kosten)effectiviteit van de behandeling.

  Soms is het mogelijk om toch jouw behandeling vergoed te krijgen als je niet meedoet aan hoofdonderzoek. Je moet dan deelnemen aan een aanvullend onderzoek.

  Voor vergoeding hiervan gelden deze extra voorwaarden:

  • Je voldoet niet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek
  • Je hebt niet deelgenomen aan het hoofdonderzoek
  • Je hebt deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben gekregen
 • Heb ik een eigen risico?

  Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor voorwaardelijke zorg betaal je geen eigen bijdrage 

 • Waar kan ik terecht?

  Je krijgt de vergoeding voor voorwaardelijke zorg alleen als je naar een zorgverlener of instelling gaat die door de overheid is aangewezen om deze behandeling te verrichten.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen