GGZ met opname

Mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen op een psychiatrische afdeling worden opgenomen. Het kan gaan om verschillende psychische aandoeningen tegelijk. Kortdurende hulp is dan niet altijd voldoende. Opname in een psychiatrische kliniek is dan nodig. Je leeft en slaapt in de kliniek. Ook de behandeling vindt plaats in de kliniek.

Vergoeding voor GGZ met opname

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2021?

  De basisverzekering vergoedt:

  • Opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dit geldt voor maximaal 3 jaar. Onderbreek je de opname voor maximaal 30 dagen? Dan telt dit niet mee voor de berekening van de 3 jaar. Neem je weekend- en vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wel mee voor de berekening van de 3 jaar
  • De specialistische psychiatrische behandeling
  • Medicijnen, hulpmiddelen, verbandmiddelen, verpleging en verzorging tijdens de opname
  • Overige zorg, zoals fysiotherapie

  Heeft een kind of jongere onder de 18 jaar een opname nodig? Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Jouw gemeente regelt de ondersteuning, hulp en zorg.

  Ben je mantelzorger voor een naaste?

  Bekijk dan de OHRA Zorg Assistent. We leiden je direct door het doolhof van wetten, regels en instanties waar je als mantelzorger mee te maken kan krijgen.

 • Heb ik een eigen risico?

  Het is mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Alleen als je in een niet-gecontracteerde kliniek wordt opgenomen, heb je vooraf toestemming nodig van OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Je vraagt voor opname in een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis schriftelijk om toestemming bij OHRA. Na ontvangst beoordelen wij of je voor vergoeding in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvang je van OHRA een akkoordverklaring. De akkoordverklaring is het bewijs dat je recht hebt op de vergoeding.

  Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een brief van de behandelend arts die de behandeling voorschrijft. In de brief moet staan waarom je de behandeling nodig hebt
  • Een overzicht van hoe de arts de behandeling wil aanpakken (een behandelplan)
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen