Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)

Het gaat hier om de verpleging en de bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap. Maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Of voor mensen in hun laatste levensfase. Voorbeelden van de geboden zorg zijn hulp bij het opstaan, toedienen van medicijnen, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Wijkverpleging valt voor een deel onder de basisverzekering.

Bekijk de OHRA Zorg Assistent voor meer informatie over Wijkverpleging.

Je krijgt vanuit de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging). Voor Verpleging en Verzorging thuis gelden wettelijke tarieven. De zorgverlener mag niet meer in rekening brengen dan deze tarieven. Lees meer over de wettelijke tarieven.

Wil je jouw verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Bekijk hoe je een pgb kunt aanvragen.

Je hebt geen eigen risico voor deze zorg.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Je kunt voor deze vormen van wijkverpleging terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Met onze Zorgvergelijker vind je een zorgverlener bij jou in de buurt. Vul als zoekterm in: wijkverpleging, verpleging of verzorging. In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of je in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijk je samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. Je hebt geen indicatie nodig van het Centrum, Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Let op: kom je na een verblijf uit het ziekenhuis? Dan helpt jouw transferverpleegkundige je met het zoeken van een zorgverlener.

Tip:
Bekijk de OHRA Zorg Assistent voor meer informatie over Wijkverpleging.

Ja, je mag ook naar een zorgverlener gaan die geen contract met OHRA heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Krijg je zorg in natura? Dus via een Thuiszorgorganisatie waarmee wij een contract hebben gesloten? Dan declareert de thuiszorgorganisatie de kosten direct bij ons.

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan reken je zelf af met jouw zorgverlener. Lees meer over het pgb.

Je hebt altijd een verwijzing nodig van een wijkverpleegkundige, huisarts of medisch specialist. Alleen als je voor wijkverpleging van een niet-gecontracteerde zorgverlener gebruik wilt gaan maken, heb je vooraf toestemming van OHRA nodig. Vul dan dit aanvraagformulier [PDF] in.