Traumaverwerking

Traumaverwerking bestaat uit de eerste opvang en verwerking direct na een schokkende arbeidsgerelateerde gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je geraakt bent door of als je een direct betrokkene bent van:

  • Een overval.
  • Een gijzeling.
  • Agressie.
  • Een ongeval waarbij zich letselschade voordoet.
  • Plotseling overlijden (bijvoorbeeld bij zelfdoding).
  • Ongewenste omgangsvormen.

De zorg wordt verleend door een door ons erkende of gecontracteerde instelling welke is gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening bij traumatische gebeurtenissen.

De basisverzekering vergoedt traumaverwerking niet.

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je recht op vergoeding van traumaverwerking. Wij vergoeden de kosten voor traumaverwerking bij een schokkende arbeidsgerelateerde gebeurtenis.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend100%
Uitgebreid100%

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal100%
Extra Uitgebreid100%
Compleet100%
Zelfverzekerd Compact-
  • De schokkende arbeidsgerelateerde gebeurtenis moet acuut zijn en je moet daarvan tijdelijk zo uit balans raken dat normaal dagelijks functioneren niet mogelijk is.
  • De gebeurtenis moet deze raakvlak hebben met de uitvoering van jouw werkzaamheden. Er is sprake van een bedrijfsongeval met letselschade, een overval of plotseling overlijden als gevolg van zelfdoding.
  • De gebeurtenis moet aantoonbaar zijn.
  • De schokkende gebeurtenis moet in Nederland hebben plaatsgevonden.

Je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Je kunt terecht bij door ons erkende instellingen die gespecialiseerd zijn in psychosociale hulpverlening.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming van OHRA nodig. Wel heb je een verwijzing van een arts nodig.