Thuisdialyse

Dialyse is het zuiveren van bloed of nieren. Met thuisdialyse doe je dat zelf, in jouw eigen omgeving. Daarvoor heb je thuisdialyseapparatuur nodig. Dat wil zeggen:

 • Apparatuur voor thuisdialyse.
 • Onderhoud van deze apparatuur.
 • Vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse.
 • Woningaanpassing, maar alleen als andere regelingen daar niet in voorzien.

Je kunt thuisdialyseapparatuur lenen via het ziekenhuis waar je onder behandeling bent. Je betaalt daar niets voor. Eerst beoordeelt een specialist van het dialysecentrum of thuisdialyse geschikt is voor jou.

Je kunt er ook voor kiezen om de thuisdialyseapparatuur bij een andere leverancier te kopen. Dan wordt de apparatuur jouw eigendom. Als je dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als je de apparatuur zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan jou uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoelang je de apparatuur gebruikt. Je moet deze vergoeding voor elk deel opnieuw aanvragen.

Je krijgt ook een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van hoe vaak je dialyseert.

Soort dialyseVergoeding
CAPD€ 28,72 per week
CAPD/(APD)€ 40,38 per week
CAPD/CCPD€ 62,30 per week
Thuishemodialyse, 1 tot 3 x per week€ 45,86 per week
Thuishemodialyse, 4 tot 5 x per week
€ 73,53 per week
Thuishemodialyse, 6 tot 7 x per week
€ 96,09 per week

Je kunt deze onkosten maandelijks declareren met het declaratieformulier [PDF].

Heb je al een dialyseapparaat, maar is dat niet goed meer? Dan kun je een nieuw apparaat aanvragen bij OHRA.

Je leent dit hulpmiddel. Hiervoor heb je geen eigen risico.

Nee, voor thuisdialyseapparatuur betaal je geen eigen bijdrage.

Het ziekenhuis waar je onder behandeling bent regelt de benodigde thuisdialyseapparatuur voor jou.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandeld arts van het dialysecentrum.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wil je thuisdialyseapparatuur aanschaffen? Dan heb je altijd eerst toestemming van OHRA nodig.

Is het ook nodig dat je jouw woning aanpast, dan heb je daarvoor geen toestemming van OHRA nodig als je aan deze 2 voorwaarden voldoet:

 • De kosten zijn lager dan € 4.250,-
 • De begroting van de kosten is gedaan door Dianet of AZM.

Je vraagt schriftelijk om toestemming bij OHRA. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts van het dialysecentrum die de thuisdialyseapparatuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor je de thuisdialyseapparatuur nodig hebt. De arts moet bovendien aangeven om welke vorm van dialyse het gaat, waar de dialyse plaatsvindt en welk dialysecentrum toeziet op de thuisbehandeling.
 • Een prijsopgave van de kosten van de thuisdialyseapparatuur, en eventueel van de kosten van de aanpassing in jouw woning als deze noodzakelijk is. Die vraag je aan bij een leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van de thuisdialyseapparatuur
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.