Second opinion

Als je twijfelt over een diagnose of behandeling, kun je extra advies inwinnen. Je gaat dan naar een andere arts of medisch deskundige dan degene bij wie je onder behandeling bent. Dat heet een second opinion (tweede mening). De second opinion is bedoeld om je zo goed mogelijk te informeren, voordat je een beslissing neemt over een behandeling. Of als je denkt dat de diagnose niet helemaal goed is. De tweede deskundige geeft alleen zijn mening. Hij of zij neemt de behandeling niet over.

De basisverzekering vergoedt een second opinion. Je hebt per aandoening recht op de vergoeding van de kosten voor een second opinion.

Maar OHRA vergoedt niet de kosten van:

  • Een second opinion over de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.
  • Bepaalde onderzoeken die al uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto of MRI-scan. Laat je zo’n onderzoek bij een second opinion opnieuw doen? Dan worden de kosten daarvan dus niet vergoed.
  • Het opvragen van een medisch dossier is niet overal gratis. De kosten kunnen verschillen per zorgverlener en deze krijg je niet vergoed.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor een second opinion betaal je geen eigen bijdrage.

Wil je een second opinion aanvragen? Neem dan contact op met OHRA via 0135938002. Kies in het keuzemenu voor ‘3, wachtlijstbemiddeling’.

Je hebt geen toestemming nodig van OHRA. Voor een second opinion heb je wél een aparte verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist bij wie je onder behandeling bent.