Reiskosten ouders

Als je kind wordt opgenomen in een ziekenhuis buiten jouw woonplaats, kun je te maken krijgen met oplopende reiskosten.

De basisverzekering vergoedt reiskosten van jou als ouder niet.

OHRA vergoedt in 3 aanvullende verzekeringen de reiskosten van jou als ouder. Je krijgt maximaal € 200,- vergoed voor de kosten van openbaar vervoer (100 procent) en eigen vervoer (€ 0,19 per kilometer) samen. De vergoeding geldt vanaf de 1e dag van de opname van jouw verzekerde kind in een instelling voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuis).

Voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Jouw opgenomen kind is jonger dan 18 jaar.
  • Jouw kind is opgenomen in een instelling voor medisch-specialistische zorg buiten jouw woonplaats.
  • Jouw kind is opgenomen in een instelling voor medisch-specialistische zorg in jouw woonland, of – als je in Nederland woont – in België of Duitsland.
  • Wij gaan uit van de snelste route volgens de routeplanner Routenet.
Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend-
UitgebreidAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer 2e klasse: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal-
Extra UitgebreidAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer: 2e klas: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar
CompleetAuto: € 0,19 per kilometer
Openbaar vervoer: 2e klas: 100%
Samen: maximaal € 200,- per jaar
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Reiskosten naar een ander land dan Nederland, België, Duitsland of jouw woonland krijg je niet vergoed. Ook de reiskosten voor een bezoek aan het Nederlands Astma centrum te Davos vergoeden wij niet.

Nee, je hebt geen eigen risico voor kosten die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, voor reiskostenvergoeding voor de ouders betaal je geen eigen bijdrage.