Opname ziekenhuis

Krijg je medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis? Dan vergoedt de basisverzekering de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis.

Krijg je medisch-specialistische zorg zonder dat je wordt opgenomen? Dan heb je soms ook verpleging nodig. De basisverzekering vergoedt ook dan de kosten van de verpleging die nodig is voor de medisch-specialistische zorg.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Een verpleegkundige in dienst van een ziekenhuis, revalidatie-instelling of zelfstandig behandelcentrum geeft verpleegkundige zorg. Vind hier een zorgverlener. Kijk onder ‘Ziekenhuis’ of onder ‘Zelfstandig behandelcentrum’.

Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.