MRA (Mandibulair repositieapparaat)

Een MRA (mandibulair repositieapparaat) is een beugel die jouw kaken in de juiste positie zet. Tegelijkertijd zorgt het voor een opening om goed te blijven ademen. Ook als je slaapt. Je plaatst het MRA over jouw tanden.

Het MRA wordt jouw eigendom. OHRA betaalt de kosten vanuit de basisverzekering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De medisch specialist heeft de diagnose gesteld dat je OSAS hebt (obstructief slaapapneusyndroom).
 • Bij het opmeten en plaatsen van de MRA beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Gebruik je een MRA alleen om snurken te verminderen of voorkomen? Dan krijg je geen vergoeding.

Een MRA wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor het MRA betaal je geen eigen bijdrage.

Een MRA wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Of door een tandheelkundige die bij dat bedrijf is aangesloten. Heb je toestemming gekregen van OHRA? Een gecontracteerde leverancier het MRA binnen 3 weken volgens afspraak. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘MRA beugel’.

Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat jouw tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS, de EADMS of een soortgelijke organisatie. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van de behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wil je een MRA aanvragen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Ga je naar een zorgverlener waarmee OHRA geen contract heeft, vraag dan altijd eerst toestemming.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming bij OHRA. Je stuurt hiervoor het aanvraagformulier MRA-beugel [PDF] aan OHRA. Met deze aanvraag stuur je de volgende papieren mee:

 • Een brief van de arts die het MRA voorschrijft. Dat is een longarts, KNO-arts of neuroloog. In die brief moet staan waarom je het MRA nodig hebt.
 • Een prijsopgave van de kosten voor het MRA. Die vraag je aan bij een leverancier. 
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je verwacht het MRA nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van de MRA
  - welk MRA je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.