Mechanische beademing

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of thuis.

De kosten van mechanische beademing en de bijbehorende medisch specialistische zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als de behandeling bij jou thuis plaatsvindt vallen ook geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben onder de vergoeding.

Je krijgt ook de verpleging in verband met de beademing bij jou thuis vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt niet als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (een ZZP-indicatie).

Je hebt voor de basisverzekering een eigen risico van € 385,- of een door jou gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

De zorg is voorgeschreven door een medisch specialist. Voor een beademingscentrum bij jou in de buurt bel je OHRA: 0264004040.

Ga je naar een beademingscentrum dat geen contract heeft met OHRA, dan kan OHRA de kwaliteit niet garanderen. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.