Logopedie

Een logopedist helpt mensen als ze bijvoorbeeld moeite hebben met praten of slikken, of als ze problemen hebben met hun stem of het begrijpen van taal.

Je krijgt logopedie vergoed uit jouw basisverzekering. Je hebt een verwijzing nodig van de arts die jou behandelt. Dit kan jouw huisarts zijn, maar ook een arts voor verstandelijk gehandicapten, een medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts of een tandarts. De verwijzing is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen logopedie nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. Nadat je de verwijzing hebt ontvangen, moet jouw behandeling logopedie binnen 3 maanden starten. Doe je dit niet, dan is de verwijzing niet meer geldig.

Behandelingen die je niet vergoed krijgt:

  • Logopedie die vooral een doel heeft in de opvoeding (pedagogisch) of om verder te komen in de maatschappij (maatschappelijk).
  • Logopedie die vooral bedoeld is om mensen met een andere moedertaal of een dialect beter te leren spreken, schrijven en begrijpen.
  • Logopedie die als doel heeft schoolprestaties te verbeteren.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Het eigen risico geldt alleen voor verzekerden boven de 18 jaar.

Nee, voor logopedie betaal je geen eigen bijdrage.

Je kunt voor deze zorg naar een logopedist. Vind hier een logopedist.

Ja, je mag ook naar een andere logopedist gaan. Een logopedist brengt een wettelijk vastgesteld tarief bij jou in rekening. Dit bedrag vergoedt OHRA.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.