Hospice

Een hospice is een instelling waar mensen worden verzorgd die in een vergevorderd stadium van hun ongeneeslijke ziekte zijn. Het lijden wordt zo veel mogelijk beperkt door het geven van totale zorg. Vaak heeft een hospice een huiselijke sfeer, zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk wordt of blijft in de laatste periode van het leven.

De basisverzekering vergoedt de kosten voor een verblijf in een hospice niet.

Je betaalt een gedeelte van de kosten voor verblijf in het hospice aan de hospice zelf. Dit zijn dagelijkse kosten die je maakt zoals maaltijden, huur van telefoon en tv of internetaansluiting. Deze kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In de tabel zie je wat jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500
Uitgebreid€ 1.000,-

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,-
Extra Uitgebreid€ 1.500,-
Compleetvolledig
Zelfverzekerd Compact-

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Welke zorg krijg je niet vergoed:

  • Huishoudelijke hulp waar je volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op hebt. Deze hulp krijg je via de gemeente. De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
  • OHRA vergoedt geen eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en verpleging die het CAK volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) bij jou in rekening brengt.

Nee, voor vergoedingen uit jouw aanvullende verzekering heb je geen eigen risico.

Naast de eigen bijdrage voor dagelijkse kosten betaal je voor het hospice een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze krijg je niet vergoed. Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kun je contact opnemen met het CAK.

Je  vindt adressen van hospices op de website van Agora.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming van OHRA nodig.