GGZ met opname

Mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen op een psychiatrische afdeling worden opgenomen. Het kan gaan om verschillende psychische aandoeningen tegelijk. Kortdurende hulp is dan niet altijd voldoende. Opname in een psychiatrische kliniek is dan nodig. Je leeft en slaapt in de kliniek. Ook de behandeling vindt plaats in de kliniek.

De basisverzekering vergoedt:

  • Opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dit geldt voor maximaal 3 jaar. Onderbreek je de opname voor maximaal 30 dagen? Dan telt dit niet mee voor de berekening van de 3 jaar. Neem je weekend- en vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wel mee voor de berekening van de 3 jaar.
  • De specialistische psychiatrische behandeling.
  • Medicijnen, hulpmiddelen, verbandmiddelen, verpleging en verzorging tijdens de opname.
  • Overige zorg, zoals fysiotherapie.
Heeft een kind of jongere onder de 18 jaar een opname nodig? Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd valt niet onder de basisverzekering. Jouw gemeente regelt de ondersteuning, hulp en zorg.

Het is mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Je kiest zelf een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Vind GGZ-instellingen of psychiatrische afdelingen bij jou in de buurt. Kijk onder ‘Psychologische/psychiatrische zorg’.

Je hebt wel eerst een brief nodig van jouw huisarts, arts verstandelijke voor gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een andere medisch specialist. Of van uw behandelaar – een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog – die de opname voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen je hebt en waarom de opname nodig is. Als de zorg heel snel nodig is (spoedeisende zorg), heb je geen brief nodig van jouw arts of behandelaar.

Je mag ook naar een kliniek die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.