Gehoorhulpmiddelen

Gehoorhulpmiddelen zijn gehoorapparaten waarmee je beter kunt horen. Er zijn verschillende soorten waarvoor je een vergoeding krijgt:

 • Elektroakoestische hoortoestellen. Je kunt kiezen tussen een gewoon en een bijzonder type. Deze hulpmiddelen versterken het geluid mechanisch. Je krijgt er oorstukjes bij.
 • Een maskeerder. Dit gehoorapparaat gebruik je als je last hebt van ernstig oorsuizen. Je krijgt hier oorstukjes bij.
 • Ringleidingen. Dit gehoorapparaat versterkt het geluid. Ook met snoer en tafelmicrofoon te krijgen.
 • Infraroodapparatuur.
 • FM-apparatuur om geluid over te brengen. Deze apparatuur bestaat uit een ontvanger en een zender. Ook met kinbeugel en tafelmicrofoon te krijgen.

De informatie hierna gaat over de elektroakoestische hoortoestellen. Beter bekend als 'hoortoestellen'. Meer weten over de maskeerders en andere hoortoestellen? Dit vind je in het Reglement Hulpmiddelen 2019 [PDF].

Jouw hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en moet opgenomen zijn in de landelijke database. Ook als je naar een niet gecontracteerde leverancier gaat. Jouw audicien kan dit verder aan jou uitleggen.

 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt jouw basisverzekering 100 procent van de kosten van het hoortoestel.
 • Ben je 18 jaar of ouder? Dan vergoedt jouw basisverzekering 75 procent van de kosten. Je betaalt 25 procent van de prijs van het hoortoestel als eigen bijdrage.

Is jouw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Is jouw hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar je het hoortoestel hebt aangeschaft. De leverancier beoordeelt in beide gevallen of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.

Batterijen die bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel zitten en oorstukjes worden volledig vergoed als je naar een hoorketen of audicien gaat die een contract heeft met OHRA. De kosten van vervanging van batterijen of accu’s of servicepakketten worden niet vergoed en betaal je zelf.

Gaat OHRA akkoord met de vergoeding voor een hoortoestel? Dan is het hoortoestel van jou. Je kunt de hoortoestellen dus niet lenen.

Gaat het gehoorapparaat stuk? Neem dan contact op met de leverancier.

In het Reglement Hulpmiddelen 2019 [PDF] vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan de leveranciers.

Heb je een aanvullende verzekering? Dan krijg je misschien een vergoeding voor de eigen bijdrage. In de tabel lees je wat je vergoed krijgt aan eigen bijdrage. Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen samen.

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 500,- per kalenderjaar
Uitgebreid€ 1.000,- per kalenderjaar

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 1.000,- per kalenderjaar
Extra Uitgebreid€ 1.000,- per kalenderjaar
Compleet€ 1.000,- per kalenderjaar
Zelfverzekerd Compact€ 500,- per kalenderjaar

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Gehoorhulpmiddelen worden vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Ontvang je een vergoeding voor zorg uit jouw aanvullende verzekering? Dan heb je hiervoor geen eigen risico.

Ja, maar alléén als je 18 jaar of ouder bent. Je betaalt dan 25 procent van de prijs van het hoortoestel als eigen bijdrage. Je betaalt geen eigen bijdrage voor losse oorstukjes en het onderhoud van jouw hoortoestel.

Heb je een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat je een vergoeding krijgt voor de eigen bijdrage.

Je mag voor de aanschaf van jouw 1e hoortoestel rechtstreeks naar een gecontracteerde leverancier als je 67 jaar of ouder bent. Anders moet je eerst naar een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) voor een medische diagnose. De zogenoemde KNO-arts stelt vast wat er aan de hand is met jouw gehoor. Je kunt hiervoor ook naar een audiologisch centrum gaan. In zo’n centrum werken specialisten voor gehoorproblemen.

Heeft een arts jouw gehoorprobleem vastgesteld? Dan kies je een leverancier (bedrijf dat het hoortoestel levert) waar je het hoortoestel kunt bestellen. Bij een gecontracteerde leverancier kun je binnen 5 werkdagen terecht.

Vind hier een leverancier. Kijk onder 'Hoortoestellen'.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw KNO-arts of het audiologisch centrum.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Nee, voor gecontracteerde leverancier.
 • Ja, voor gecontracteerde leverancier voor beengeleidingtoestellen, de kasttoestellen, de overgebleven analoge hoogvermogen toestellen en de Varibel Quatro Hoorbril.
 • Ja, voor niet-gecontracteerde leverancier.

Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de KNO-arts of een arts van een audiologisch centrum die het hoortoestel voorschrijft. In de brief moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je het hoortoestel nodig hebt.
  Een recent audiogram. Dit is informatie over hoeveel je nog kunt horen.
 • Aanvullende gegevens. Vraag je een hoortoestel aan? Dan moet de KNO-arts of het audiologisch centrum aangeven wat voor hoortoestel het moet zijn: een normaal type of een bijzonder type. Deze informatie moet je meesturen met de aanvraag. Ook moet de arts een spraakverstaanbaarheidsformulier en een tevredenheidsverklaring meegeven. Ook dit moet je doorsturen naar OHRA.
 • Een prijsopgave van de kosten van het hoortoestel.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je het hoortoestel nodig hebt 
  - de naam van de leverancier die jouw hoortoestel levert
  - welk hoortoestel je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan uw leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.