Erfelijkheidsonderzoek

Erfelijkheidsonderzoek betekent dat een arts onderzoekt of een ziekte of aandoening erfelijk is. Een erfelijke ziekte of aandoening betekent dat de kinderen die geboren worden, dezelfde ziekte of aandoening kunnen krijgen als een van de ouders.

Je krijgt erfelijkheidsonderzoek vergoed uit de basisverzekering. Je krijgt vergoed:

  • Onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen (stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek of DNA-onderzoek).
  • Advies.
  • Psychosociale begeleiding (hulp bij sociale of psychologische problemen).

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt voor erfelijkheidsonderzoek geen eigen bijdrage.

Je kiest een arts (klinisch geneticus) die officieel erkend is en werkt op een bevoegd en erkend klinisch genetisch centrum. je hebt wel eerst een verwijsbrief van een arts of medisch specialist nodig. In de brief moet staan waarom je het onderzoek nodig hebt.

Vind een klinisch genetische centrum bij jou in de buurt. Kijk onder ‘Klinisch Genetisch Centrum’.

Je mag ook naar een zorgverlener die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
  • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.