Eerstelijns verblijf

Als je geneeskundige zorg nodig hebt en daardoor tijdelijk niet meer thuis kunt wonen, kan je huisarts of specialist je laten opnemen voor zorg en opvang. Tijdens je opname krijg je huisartsenzorg, en zo nodig verpleging en verzorging. Je werkt er naar toe om weer naar huis te gaan. De duur van de opname is maximaal 3 maanden.

De basisverzekering vergoedt de kosten van een eerstelijns verblijf volledig. De vergoeding geldt voor het verblijf, de huisartsenzorg, de verpleging en de verzorging.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor een eerstelijns verblijf betaal je geen eigen bijdrage.

De arts die je laat opnemen weet waar je terecht kunt voor eerstelijns verblijf. Dit kan bijvoorbeeld een speciale afdeling van een verpleeghuis zijn. Er zijn ook ziekenhuizen met 'huisartsenbedden'. Er is in ieder geval 24 uur per dag een verpleegkundige beschikbaar.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorginstelling? Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt geen toestemming nodig.