Diëtetiek

Bij diëtetiek geeft een diëtist jou advies over een dieet of aangepaste voeding. Je moet deze diëtetiek volgen omdat je een bepaalde aandoening hebt.

Je krijgt maximaal 3 uur diëtetiek vergoed uit de basisverzekering. Je hebt een verwijsbrief nodig van jouw huisarts, arts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. In de brief moet staan waarom je een diëtist nodig hebt. De verwijzing is 1 jaar geldig. Jouw behandeling bij de diëtist moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan wordt dit ook vergoed uit de basisverzekering. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen 1 behandelplan op om jou te begeleiden bij jouw aandoening. Bijvoorbeeld bij behandeling van diabetes.

Soms is 3 uur dieetadvies niet genoeg. Heb je een aanvullende verzekering? Dan is het mogelijk dat je meer uren vergoed krijgt. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen voor extra uren dieetadvies:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Sterk-
Aanvullend-
Extra Aanvullend€ 100,-
Uitgebreid€ 150,-

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringVergoeding
Uitgebreid Vitaal€ 200,-
Extra Uitgebreid€ 200,-
Compleet€ 200,-
Zelfverzekerd Compact-
In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

De kosten van voeding krijg je niet vergoed. Ook niet als de diëtist jou de voeding voorschrijft.

De vergoeding uit de basisverzekering (behalve bij ketenzorg) valt onder het eigen risico. Je hebt zelf de hoogte van jouw eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Voor de kosten die jouw aanvullende verzekering vergoedt, heb je geen eigen risico.

Nee, je betaalt voor dieetadvisering geen eigen bijdrage.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een diëtist waarmee OHRA een contract heeft. Je hebt geen verwijsbrief nodig. Vind hier een diëtist bij jou in de buurt .

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan heb je voordat de behandeling start wel een verwijzing van een arts nodig.

Je mag ook naar een diëtist die geen contract heeft met OHRA. Je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA maar wel een verwijzing van de arts voordat de behandeling start. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.