Blindengeleidehond

Een blindengeleidehond helpt je bij jouw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer.

Je krijgt een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering als je toestemming hebt gekregen van OHRA. Je krijgt een indicatie voor een blindengeleidehond als je blind bent of zodanig slechtziend dat je zo'n hond nodig hebt. Je leent deze hond; hij wordt dus niet jouw eigendom.

Een blindengeleidehond werkt ongeveer 6 jaar voor jou. Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kun je een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.

Je krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.075,- per jaar.

Nee, je hebt geen eigen risico.

Nee, voor dit hulpmiddel geldt geen eigen bijdrage.

Je kunt terecht bij de leveranciers van blindengeleidehonden. Vind hier een leverancier. Vul in 'blindengeleidehonden'. Vraag altijd eerst toestemming bij OHRA aan. Je moet een medische indicatie en praktische indicatiestelling hebben. De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio, Stichting Bartiméus, of Stichting Sensis. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Ga je naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, dan:

 • Heb je een medische indicatiestelling van de Stichting Visio, Bartiméus of Sensis nodig.
 • Heb je  vooraf toestemming van OHRA nodig.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, je hebt altijd vooraf toestemming van OHRA nodig. Je moet een medische indicatie en praktische indicatiestelling hebben. De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Je vraagt de akkoordverklaring schriftelijk bij OHRA aan. Je stuurt hiervoor een brief aan OHRA. Bij deze aanvraag stuur je mee:

 • Een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. De voorschrijver is meestal de behandelend arts.
 • Een offerte van de leverancier.
 • De volgende informatie:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - de naam van de leverancier van het hulpmiddel
  - een omschrijving van het gewenste hulpmiddel
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code (bekend bij de leverancier)
  - een opgave van de periode dat je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.