Beweegprogramma

Een beweegprogramma heeft tot doel om ziekten te voorkomen en uw gezondheid te behouden of te bevorderen.

De basisverzekering vergoedt geen beweegprogramma’s.

Met de module OHRA Gezond krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van beweegprogramma's. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Heb je de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering dat je de module OHRA Gezond hebt.

Let op: heb je de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kun je geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Voorwaarden voor beweegprogramma’s:

 • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
 • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat je hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
 • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat je conditie verbetert vergoeden wij niet.

De volgende programma’s of therapieën krijg je niet vergoed:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben je conditie te verbeteren.

Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat jouw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet je deze extra kosten wel zelf betalen.

Je kunt voor een beweegprogramma terecht bij:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen. (Een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg).
 • Een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma.
 • Een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.