Aangepaste tafels

Een aangepaste tafel is een tafel voor rolstoelgebruikers, die meestal in hoogte verstelbaar is. Een aangepaste tafel is vooral bestemd voor mensen, die door hun beperking(en) chronisch aan bed gebonden zijn.

Je leent de aangepaste tafel. De tafel wordt dus niet jouw eigendom. Een aangepaste tafel is bedoeld om er met een rolstoel onder te kunnen rijden. Als je voor langere tijd aan bed gebonden bent, kom je in aanmerking voor vergoeding van een bedleestafel.

Als je geen goede aangepaste tafel meer hebt, kun je een nieuwe tafel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging. Vraag OHRA wel eerst om toestemming. Ook heb je een prijsopgave nodig van de leverancier. In deze prijsopgave moet staan waarom je een nieuwe tafel nodig hebt.

Heb je de nieuwe tafel om een andere reden nodig dan jouw vorige aangepaste tafel? Dan heb je een brief nodig van jouw behandelend arts en een verslag van een ergotherapeut. In deze brief en in dit verslag moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je een nieuwe aangepaste tafel nodig hebt.

Je leent het hulpmiddel. Hiervoor betaal je geen eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een aangepaste tafel.

Aangepaste tafels worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier en zoek op aangepaste tafel. Als je toestemming hebt gekregen van OHRA, bezorgt de leverancier de tafel binnen de afgesproken tijd bij jou thuis.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf toestemming aan OHRA.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, je hebt altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van jouw behandelend arts die jou de aangepaste tafel voorschrijft. In deze brief moet staan dat je de aangepaste tafel om een medische reden nodig hebt, welke beperkingen je hebt en waarom je de aangepaste tafel nodig hebt.
 • Een verslag van jouw ergotherapeut over jouw beperkingen en de reden voor de aanvraag voor de tafel.
 • Een prijsopgave, als je een ander model tafel aanvraagt dan het standaardmodel. Je kunt deze aanvragen bij de leverancier. Vind hier een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Dit hulpmiddel vind je onder de categorie 'Hulpmiddelen', met als subcategorie 'Aangepaste tafel'.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Vermeld in de brief:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je de aangepaste tafel verwacht nodig te hebben
  - de naam van de leverancier
  - welke aangepaste tafel je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.