Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis, dokter of therapeut. Dat kan met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein of bus), een eigen auto of een taxi. Vervoer per ambulance hoort niet bij zittend ziekenvervoer.

De therapie of behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vind hier meer informatie over vervoer per ambulance of lees de Brochure Zittend ziekenvervoer in 2018 [PDF].

Je krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als je:

 • Nierdialyse krijgt in een ziekenhuis of dialysecentrum.
 • Chemotherapie of radiotherapie krijgt voor een kwaadaardige aandoening.
 • Een oncologische behandeling met immuuntherapie ondergaat.
 • Afhankelijk bent van een rolstoel en zelf geen aangepast vervoer hebt.
 • Te slecht ziet om alleen te gaan. Dit is bij een gezichtsscherpte van 0,3 of minder aan beide ogen (met correctie).
 • Intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • Voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van jouw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Het zittend ziekenvervoer kan soms ook gelden voor iemand die met de patiënt meegaat. Je kunt daarvoor alleen toestemming vragen aan OHRA als de arts dit nodig vindt of als de zieke jonger is dan 16 jaar. Voor een hulp- of blindengeleidehond hoef je geen toestemming te vragen.

Je krijgt vergoeding voor de volgende vervoerswijzen:

 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro)
  Heb je toestemming van OHRA gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijg je je reiskosten voor het openbaar vervoer voor 100% van het tarief van de tweede klas terug. Vul daarvoor het declaratieformulier reiskosten [PDF] in en stuur het op naar OHRA.
 • Eigen vervoer
  - Je krijgt maximaal € 0,30 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet.
  - Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier [PDF] in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer je kosten via Mijn OHRA Zorgverzekering. Je hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen.
  - je hebt een akkoordverklaring nodig.
 • (Rolstoel)taxivervoer
  Heb je van OHRA toestemming gekregen voor taxivervoer? Als OHRA een contract heeft met jouw taxibedrijf, krijg je 100% van de kosten vergoed. Je hoeft niets voor te schieten. Heeft jouw taxibedrijf geen contract met OHRA? Ook dan vergoedt OHRA de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Een enkele reis mag maximaal 200 kilometer zijn. Is jouw bestemming verder weg? Dan moet je hiervoor apart toestemming vragen aan OHRA.

Heb je door jouw ziekte voor lange tijd zittend ziekenvervoer nodig? Dan beoordeelt OHRA elk jaar opnieuw of je recht hebt op een vergoeding.

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden een aanvullende kilometervergoeding bovenop de gedeeltelijke kilometervergoeding die de basisverzekering vergoedt. Of als de basisverzekering niets vergoedt.

* De vergoeding voor taxivervoer, eigen vervoer per (huur)auto of openbaar vervoer 2e klasse geldt bij een indicatie zonder vergoeding vanuit de basisverzekering.

** Bovenop de vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een aanvullende kilometervergoeding voor vervoer per (huur)auto.

Aanvullende verzekeringTaxi *Openbaar vervoer *Eigen vervoer *
Aanvullende km-vergoeding **
Sterk---
Aanvullend---
Extra Aanvullend100%2e klasse€ 0,19 per km
Uitgebreid100%
2e klasse
€ 0,19 per km

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Aanvullende verzekeringTaxi *Openbaar vervoer *Eigen vervoer *
Aanvullende km-vergoeding **
Jongeren---
Uitgebreid Vitaal100%2e klasse€ 0,19 per km
Extra Uitgebreid100%2e klasse€ 0,19 per km
Compleet100%
2e klasse
€ 0,24 per km
Extra Sterk---
Zelfverzekerd Compact---

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Krijg je een vergoeding voor zittend ziekenvervoer vanuit de OHRA Zorgverzekering? Dan geldt een verplicht eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Je krijgt de vergoeding vanuit de basisverzekering als je de eigen bijdrage en jouw volledige eigen risico voldaan hebt.

Voor de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Het is mogelijk dat je een wettelijke eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage is dan € 101,- per kalenderjaar.

In sommige gevallen hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dit is het geval, als je:

 • (Tijdelijk) woont in een Wlz-instelling en je reist heen en terug van deze instelling naar een ziekenhuis, arts of therapeut.
 • Één van de volgende aanvullende verzekeringen hebt: Extra Aanvullend, Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid of Compleet.

Heb je toestemming voor vervoer per taxi? Dan kun je terecht bij een taxibedrijf waarmee OHRA een contract heeft. Je hoeft de taxichauffeur niet te betalen. Je betaalt de eventuele eigen bijdrage achteraf rechtstreeks aan OHRA. Vind hier een taxibedrijf bij jou in de buurt. Kijk onder 'Taxivervoerder'.

Maak je gebruik van een taxivervoerder waarmee OHRA geen contract heeft dan moet deze vervoerder een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders.

Wil je gebruikmaken van zittend ziekenvervoer? Dan heb je altijd eerst toestemming nodig van OHRA. Het maakt niet uit of het gaat om openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer.

Je vraagt schriftelijk toestemming aan bij OHRA. Dat doe je door het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer [PDF] te printen, in te vullen en op te sturen naar OHRA. Laat het formulier ook ondertekenen door jouw huisarts of arts die jou behandelt.