Sportarts en sportmedisch advies

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast adviseren sportartsen op het gebied van preventie en kunnen nadelige gevolgen vroegtijdig onderkennen.

Sportmedisch advies is een medische keuring waarbij men inzicht krijgt in de conditie. Naar aanleiding van de uitkomst van de keuring kan de sportarts een gericht trainingsadvies geven.

Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg. Je krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor de kosten van een sportmedisch advies.

Met de module OHRA Gezond heb je recht op een vergoeding van € 150,- per kalenderjaar voor de kosten van sportmedisch advies.

Heb je de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering dat je de module OHRA Gezond hebt.

Let op: heb je de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kun je geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Je hebt zelf de hoogte van jouw eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Voor de kosten die de module OHRA Gezond vergoedt, heb je geen eigen risico.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

OHRA heeft contracten met ziekenhuizen. Vind hier een ziekenhuis bij jou in de buurt. Je kunt zoeken op sportarts, sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

Je mag ook naar een ziekenhuis waarmee OHRA geen contract heeft. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.