Psychologische zorg

Je hebt hulp nodig voor jouw psychische problemen. Jouw huisarts is hiervoor je eerste aanspreekpunt. Hij kan jou behandelen of als hij het nodig vindt, je verwijzen naar een GZ-psycholoog. Jouw huisarts of psycholoog bespreken met jou hoe jij je problemen praktisch aanpakt.

Vergoeding vanaf 18 jaar

Je krijgt alle behandelingen voor Generalistische Basis GGZ vergoed uit de basisverzekering. Voor een tweede traject in een kalenderjaar, vraag je ons eerst toestemming.

Relatietherapie, intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de Generalistische Basis GGZ.

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ heb je een verwijzing nodig van een huisarts of bedrijfsarts. Deze verwijzing moet gebaseerd zijn op een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek. Als je een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet je deze sessie zelf betalen.

Vergoeding tot 18 jaar
Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de Jeugdwet. De uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van jouw gemeente.

Het is mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor Generalistische Basis GGZ.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor Generalistische Basis GGZ betaal je geen eigen bijdrage.

Op zoek naar een huisarts of een GZ-psycholoog? Vind een huisarts of GZ-psycholoog.

Het kan voorkomen dat deze geen afspraak met je maakt omdat hij de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het OHRA Zorgteam via 0135938002 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je je zorg snel krijgt.

Je mag ook naar een niet-gecontracteerde psycholoog. Het is belangrijk dat je bij jouw zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies [PDF]. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording, Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Heb je binnen 1 kalenderjaar voor dezelfde zorgvraag meerdere trajecten nodig in de basis geestelijke gezondheidszorg? Dan is er waarschijnlijk geen sprake meer van doelmatige zorg. Je zou dan moeten worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Alleen in uitzonderlijke gevallen geven we toestemming voor meerdere trajecten in de basis GGZ in 1 kalenderjaar. Laat je dus goed informeren voordat je de behandeling start.

Meer weten? Lees de voorwaarden in het Reglement Geestelijke Gezondheidszorg [PDF].