Gezondheidscursussen

Een gezondheidscursus is gericht op het voorkomen van ziekten en/of het bevorderen van jouw gezondheid. Er zijn ook gezondheidscursussen waarin je leert omgaan met jouw ziekte. Hiermee ben je zelf in staat om jouw gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te houden en/of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • Een EHBO-cursus waarmee je een erkend certificaat/diploma haalt.
 • Een EHBO-herhalingscursus als daardoor jouw certificaat/diploma geldig blijft.
 • Losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer.
 • Contributie voor EHBO-herhalingscursussen.

De basisverzekering vergoedt gezondheidscursussen niet. Vanuit de basisverzekering kun je wel een vergoeding krijgen voor:

Met de module OHRA Gezond krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van gezondheidscursussen. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Heb je de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij jouw zorgverzekering inbegrepen. Op jouw polis staat bij de basisverzekering dat je de module OHRA Gezond hebt.

Let op: heb je de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kun je geen gebruik maken van de OHRA Gezond module.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan het bedrag dat jouw aanvullende verzekering vergoedt? Dan moet je deze extra kosten wel zelf betalen.

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging.
 • (Een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg).
 • Een zorggroep die afspraken heef gemaakt over de genoemde gezondheidscursus. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.
Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door 1 van deze organisaties:
 • Het Oranje Kruis.
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK).
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO).
 • Nationale Bond voor EHBO.
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting. De cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • IedereenEhbo.
 • NIKTA.
 • Nedcert.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.