Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening die ervoor zorgt dat het uitvoeren van dagelijkse handelingen niet meer vanzelfsprekend is. De ergotherapeut onderzoekt hoe je problemen met dagelijkse activiteiten kunt oplossen of verminderen. Het doel van ergotherapie is dat je zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen. De ergotherapeut geeft ook advies, over bijvoorbeeld hulpmiddelen of aanpassingen in jouw huis.

Heb je een verwijsbrief voor ergotherapie van jouw dokter of specialist? Dan krijgt je maximaal 10 uur ergotherapie per jaar vergoed uit de basisverzekering. In een verwijsbrief moet staan welke aandoening je hebt en waarom je ergotherapie nodig hebt.

Ben je aanvullend verzekerd met OHRA Jongeren, OHRA Aanvullend, OHRA Extra Aanvullend, OHRA Uitgebreid, OHRA Extra Uitgebreid, OHRA Uitgebreid Vitaal of OHRA Compleet? Dan heb je recht op een extra vergoeding voor ergotherapie:

  • Kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, krijgen 2 uur extra ergotherapie per jaar. Deze uren komen bovenop de 10 uur ergotherapie uit de basisverzekering.
  • Mantelzorgers (als jij iemand vrijwillig verzorgt) van verzekerden krijgen 2 uur extra vergoed voor advies, begeleiding en instructie van een ergotherapeut. Diegene die jij verzorgt (en die ook ergotherapie krijgt), moet dan wel aanvullend verzekerd zijn bij OHRA.
Met de aanvullende verzekeringen OHRA Sterk, OHRA Extra Sterk en OHRA Zelfverzekerd Compact krijg je geen extra vergoeding voor ergotherapie.

Ergotherapie wordt vergoed door de OHRA Zorgverzekering. Voor deze basisverzekering geldt een eigen risico. Je hebt zelf het bedrag aan eigen risico gekozen: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Ben je aanvullend verzekerd? En krijg je uit de aanvullende verzekering een vergoeding voor ergotherapie? Dan betaal je hiervoor geen eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage.

Ga je naar een ergotherapeut waarmee OHRA een contract heeft, dan weet je zeker dat:

  • De ergotherapeut goed is (OHRA stelt hoge eisen aan de zorgverlener).
  • Je er binnen 2 weken terecht kunt (als het geen spoed is).
  • Je niets hoeft voor te schieten (de therapeut brengt de kosten rechtstreeks bij OHRA in rekening).
Vind een ergotherapeut bij jou in de buurt. Kijk onder 'Ergotherapie'.

Je mag naar een ergotherapeut die geen contract heeft met OHRA. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.