Computers en toebehoren

Computerhardware en software, speciaal voor lichamelijk gehandicapten.

Je krijgt alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering als je motorisch gehandicapt bent, of doof of blind. Motorisch gehandicapt betekent dat je (een deel van) jouw lichaam niet goed kunt bewegen. Je krijgt de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat deze apparatuur levert.

Je krijgt deze hulpmiddelen te leen. Zijn de hulpmiddelen speciaal voor jou aangepast en niet geschikt voor anderen? Dan zijn deze hulpmiddelen na aanschaf wel van jou.

Als je het hulpmiddel leent, hoef je geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom, dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, voor dit hulpmiddel betaal je geen eigen bijdrage.

Computers of toebehoren worden geleverd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Computers’ of 'Computerprogrammatuur'. De leveranciers waarmee OHRA een contract heeft, leveren binnen 10 werkdagen de computer of toebehoren. Je moet dan wel een medische diagnose hebben van jouw behandeld arts.

Je mag ook naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, je hebt altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Stuur hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een schriftelijke toelichting van jouw behandelend arts. In deze toelichting moet staan dat je de computer en toebehoren om een medische reden nodig hebt.
 • Een uitgebreide brief van de ergotherapeut is gewenst. Een ergotherapeut helpt mensen die door hun ziekte of handicap niet meer alles kunnen om zich zo goed mogelijk te redden. In deze brief moet staan wat jouw beperkingen zijn en waarom je deze hulpmiddelen nodig hebt.
 • Een prijsopgave van de kosten van de computer en toebehoren. Je kunt deze aanvragen bij de leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in deze brief:
  - je relatienummer;
  - je naam, adres en woonplaats;
  - je geboortedatum;
  - hoe lang je de computer en toebehoren verwacht nodig te hebben;
  - welke computer en toebehoren je precies wilt;
  - de naam van de leverancier;
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wilt je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.