Anti-decubitus zitkussens en matrassen

Anti-decubitusmaterialen zijn speciale zitkussens en matrassen die doorliggen (decubitus) helpen voorkomen. Ze worden ook gebruikt voor de behandeling van doorligwonden.

Heeft jouw behandelend arts vastgesteld dat je verpleging nodig hebt, maar hoef je daarvoor niet in een instelling opgenomen te worden? Dan kun je een anti-decubituskussen en/of -matras krijgen. De leverancier van jouw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

Je leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen krijg je in eigendom als je dit langdurig nodig hebt. Je moet dan wel:

 • Een doorligwond hebben of het risico lopen dat je doorligwonden krijgt.
 • Langer dan 6 maanden een kussen en/of matras met overtrek nodig hebben.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging.

Leen je het hulpmiddel? Dan heb je geen eigen risico. Als het anti-decubitus materiaal jouw eigendom wordt, dan valt het wel onder het eigen risico. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten die boven dit bedrag uitkomen.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een anti-decubituskussen of -matras.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen levert de anti-decubituskussens en -matrassen. Vind hier een leverancier. Zoek op ‘Anti-decubitus-kussen’ of ‘Anti-decubitus-matras’. Je laat aan de leverancier een medische diagnose van jouw arts zien. Jouw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat jouw beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Ook moet de leverancier een decubitus risicoscoringslijst invullen. Op basis hiervan kan de arts of verpleegkundige vaststellen of er een verhoogd risico is op decubitus en hiermee wordt bepaald of er recht is op vergoeding. Heb je toestemming gekregen van OHRA? Dan levert een gecontracteerde leverancier het anti-decubituskussen en/of -matras binnen 2 werkdagen na jouw aanvraag bij jou thuis.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van OHRA, telefoonnummer 0135938002. De leverancier haalt het hulpmiddel dan weer bij jou op. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij jouw medische toestand.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend arts
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Leen je een anti-decubituskussen en/of -matras bij een leverancier met wie OHRA een contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Ga je naar een leverancier met wie OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd eerst om toestemming.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van jouw behandeld arts die jou het anti-decubituskussen en/of -matras voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren welke beperkingen je hebt en waarom je het hulpmiddel nodig hebt.
 • Een prijsopgave van de kosten voor het anti-decubituskussen en/of -matras. Die vraag je aan bij een leverancier.
 • Een brief van jou aan OHRA. Hierin vermeld je:
  - jouw relatienummer;
  - jouw naam, adres en woonplaats
  - jouw geboortedatum;
  - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben;
  - de naam van de leverancier van jouw anti-decubituskussen en/of –matras.
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.

Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.