Aangepaste stoelen

Een aangepaste stoel is een stoel die speciaal voor jou wordt aangepast of door jou goed te verstellen is, zodat je minder last hebt van jouw beperking(en). Aangepaste stoelen zijn niet verkrijgbaar in een normale meubelzaak.

Je leent de aangepaste stoel. De stoel wordt dus niet jouw eigendom. Je hebt recht op een aangepaste stoel als een ergonomische stoel niet (meer) voldoende helpt.

Een aangepaste stoel gaat meestal minstens 5 jaar mee. Als je geen goede aangepaste stoel meer hebt, kun je een nieuwe stoel lenen. OHRA vergoedt de kosten voor vervanging. Vraag OHRA wel eerst om toestemming. Ook heb je een prijsopgave nodig van de leverancier. In deze prijsopgave moet staan waarom je een nieuwe stoel nodig hebt.

Heb je de nieuwe stoel om een andere reden nodig dan jouw vorige aangepaste stoel? Bijvoorbeeld omdat je meer last krijgt van jouw beperking(en)? Dan heb je een verslag nodig van een ergotherapeut. In dit verslag moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je een nieuwe aangepaste stoel nodig hebt.

Vraag je een nieuwe aangepaste kinderstoel aan? Dan heb je een brief nodig van de medisch specialist met een medische indicatie. Een medische indicatie is een beschrijving van het medisch probleem door een behandelend arts. In deze brief moet staan waarom het kind een nieuwe aangepaste stoel nodig heeft. Ook heb je een verslag nodig van een ergotherapeut.

Je leent het hulpmiddel. Hiervoor betaal je geen eigen risico.

Nee, je betaalt geen eigen bijdrage voor een aangepaste stoel.

Aangepaste stoelen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Vind hier een leverancier. Kijk onder ‘Hulpmiddelen’ en daarna onder subcategorie 'Aangepaste stoel'. Als je toestemming hebt gekregen van OHRA, levert de leverancier jouw stoel binnen 8 weken bij jou thuis.

Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

 • Je vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • Je voorziet OHRA van een toelichting van jouw behandelend revalidatiearts.
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Ja, je hebt altijd eerst toestemming nodig van OHRA.

Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de revalidatiearts die jou de aangepaste stoel voorschrijft. In die brief moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de aangepaste stoel nodig hebt. Als je toestemming vraagt voor een aangepaste kinderstoel, heb je een brief nodig van de medisch specialist die de stoel voorschrijft.
 • Een prijsopgave van de kosten voor de aangepaste stoel. Die vraag je aan bij een leverancier.
 • Een brief van jezelf aan OHRA. Hierin vermeld je:
  - je relatienummer
  - je naam, adres en woonplaats
  - je geboortedatum
  - hoe lang je verwacht de aangepaste stoel nodig te hebben
  - de naam van de leverancier
  - welke aangepaste stoel je precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier.
Wil je deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.