Zuurstof

Als u een longziekte heeft, is het moeilijk om te ademen. U kunt dan extra zuurstof nodig hebben. Extra zuurstof kan ook helpen als u clusterhoofdpijn heeft (een zeer ernstige vorm van hoofdpijn).

Er zijn verschillende manieren om aan extra zuurstof te komen:

 • Zuurstof uit een cilinder
 • Zuurstof uit een zuurstofconcentrator. Dat is een apparaat dat zuurstof uit de lucht haalt
 • Vloeibare zuurstof uit een vaatje   

De kosten bestaan uit de huur van het apparaat en de kosten van alles wat u nodig heeft voor het gebruik (zoals zuurstofcilinders of –vaten en stroomkosten). De basisverzekering van OHRA vergoedt € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten worden volledig vergoed als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U heeft een medische indicatie waarin staat waarom u een zuurstofapparaat nodig heeft.
 • U neemt het apparaat in bruikleen bij uw leverancier.

Bent u langer dan 2 weken niet thuis (bijvoorbeeld omdat u in het ziekenhuis ligt)? Of heeft u het apparaat niet meer nodig? Bel dan zo snel mogelijk met de leverancier en met de afdeling Medische Beoordelingen op telefoonnummer 0135949328. De leverancier haalt het apparaat dan bij u op. Het is belangrijk dat u dit snel regelt, omdat de kosten anders doorlopen voor uw eigen risico.

Gaat u op (vakantie)reis? Dan kan de leverancier een zuurstofapparaat en zuurstof regelen op uw bestemming. Vraag dit uiterlijk zes weken voor uw vertrek aan bij de leverancier. Heeft u zuurstof nodig in het vliegtuig? Overleg dan met de vliegtuigmaatschappij voor u uw ticket boekt. Alle kosten betaalt u zelf; OHRA biedt u een tegemoetkomingsregeling. Uw leverancier kan u daar meer over vertellen.

Vakantielevering zuurstof
OHRA vergoedt bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. Dat is € 3,11 per dag (inclusief btw). De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het bedrag van € 3,11 per dag zijn dus voor eigen rekening.

Hoeveel u moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat u voor uw verblijf in het buitenland via uw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

U leent het hulpmiddel. Hiervoor heeft u geen eigen risico.

Nee, voor een zuurstofapparaat betaalt u geen eigen bijdrage.

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wij hebben twee leveranciers gecontracteerd. Dit zijn Westfalen Medical en Linde Healthcare Benelux. Beide leveranciers werken landelijk en bezorgen de zuurstof en bijbehorende apparatuur aan huis.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor zuurstoftherapie dat uw arts kan indienen bij de leverancier van uw keuze.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij bovenstaande formulieren en de offerte van de leverancier toe.

Heeft u de apparatuur niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van OHRA, telefoonnummer 0135938002. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald. Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij u thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan ons doorberekenen. Het is dus belangrijk dat u gelijk contact opneemt met de leverancier als u de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als u voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als u langer dan twee weken bent opgenomen, of als u van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet u dit melden aan de leverancier.

Meer informatie over het gebruik van extra zuurstof en de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vindt u in het boekje Zuurstof thuis: wat moet ik weten? van het Longfonds.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel een paar voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van de arts die u behandelt.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Vraagt uw arts het zuurstofapparaat aan bij onze leverancier waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt? Dan heeft u vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Wilt u het apparaat aanvragen bij een leverancier waarmee OHRA geen contract heeft? Vraag dan altijd wel eerst om toestemming bij OHRA.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van de arts die u het zuurstofapparaat voorschrijft. In die brief moet staan welke ziekte u heeft en waarom u het apparaat nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten voor het lenen van het zuurstofapparaat. Die vraagt u aan bij de leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u:
  - uw relatienummer
  - uw naam, adres en woonplaats
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht het zuurstofapparaat nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw zuurstofapparaat
  - welk zuurstofapparaat u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.